Onderzoek

ReNu2Farm

Het doel van het project ReNu2Farm is om hergebruik van de planten nutriënten stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) te verhogen bij de primaire voedselproductieketen in Noordwest-Europa (NWE). Tot nu toe gebruiken landbouwers vooral kunstmest. Hiervoor hangt de EU af van import. De productie van kunstmest vraagt bovendien veel energie. Enerzijds zijn er in NWE verschillende regio’s met een nutriëntoverschot, anderzijds zijn er regio’s  met een hoge vraag naar meststoffen. Hoewel er technieken bestaan voor de recuperatie van nutriënten uit waterzuiveringsslib, mest en voedingsafval, is het gebruik van en de handel in gerecupereerde nutriënten momenteel zeer beperkt. Een van de redenen hiervoor is dat aanbod en vraag onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. ReNu2Farm zet daarom de landbouwer als gebruiker centraal.

Daarbij wordt onder meer onderzocht welke samenstelling en eigenschappen de gerecycleerde meststoffen moeten hebben om  competitief te zijn met de kunstmest en door de landbouw als volwaardig alternatief te worden beschouwd. Er wordt ook ingezoomd op legale logistieke en socio-economische belemmeringen. Op basis hiervan zal een roadmap met een marktintroductiestrategie worden opgemaakt.

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Mest
  • Voedselresten
  • Zuiveringsslib
Gebruik of technologie:
  • Bodemverbeteraar
  • Meststof
Financieringsprogramma:
Interreg NWE
Contactpersoon:

UGent: Ivona Sigurnjak - ivona.sigurnjak@ugent.be

Inagro: Inès Verleden - ines.verleden@inagro.be

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite