Onderzoek

ReNu2Farm

Het doel van het project ReNu2Farm is om hergebruik van de planten nutriënten stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) te verhogen bij de primaire voedselproductieketen in Noordwest-Europa (NWE). Tot nu toe gebruiken landbouwers vooral kunstmest. Hiervoor hangt de EU af van import. De productie van kunstmest vraagt bovendien veel energie. Enerzijds zijn er in NWE verschillende regio’s met een nutriëntoverschot, anderzijds zijn er regio’s  met een hoge vraag naar meststoffen. Hoewel er technieken bestaan voor de recuperatie van nutriënten uit waterzuiveringsslib, mest en voedingsafval, is het gebruik van en de handel in gerecupereerde nutriënten momenteel zeer beperkt. Een van de redenen hiervoor is dat aanbod en vraag onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. ReNu2Farm zet daarom de landbouwer als gebruiker centraal.

Daarbij wordt onder meer onderzocht welke samenstelling en eigenschappen de gerecycleerde meststoffen moeten hebben om  competitief te zijn met de kunstmest en door de landbouw als volwaardig alternatief te worden beschouwd. Er wordt ook ingezoomd op legale logistieke en socio-economische belemmeringen. Op basis hiervan zal een roadmap met een marktintroductiestrategie worden opgemaakt.

Renu2Farm CAP

Het ReNu2Farm-project is in maart 2021 met succes goedgekeurd tijdens de Interreg North-West Europe Programme’s call for capitalization initiatieven (CAP) en loopt van april 2021 tot maart 2023. Het project zal nieuwe markten stimuleren voor meer RDF (recycling-derived meststof) gebruik en vermindering van het gebruik van minerale meststoffen in Noordwest-Europa. Nieuwe doelgroepen worden de tuinbouw en de particuliere/recreatieve sector, terwijl de tuinbouw na de landbouw de grootste DTO-afzetmarkt vormt. Particuliere huishoudens met belanghebbenden uit vrijetijdsactiviteiten en de recreatiesector zullen worden aangesproken om de publieke acceptatie van RDF’s te vergroten.

CAP partnership: IZES gGmbH/ DE (Lead); Munster Technological University/ IE; Universiteit Gent/ BE; Inagro vzw/ BE; Nutriënten Management Instituut BV/ NL; University of Limerick/ IE; Soil Concept s.a.r.l./ LUX; Impact vzw/ BE; EST Horticole/ FR (+ strategic partner: Canterbury Christ Church University/ UK).

VLAIO confinanciert het CAP initiatief in Vlaanderen

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Mest
  • Voedselresten
  • Zuiveringsslib
Gebruik of technologie:
  • Bodemverbeteraar
  • Meststof
Financieringsprogramma:
Interreg NWE
Contactpersoon:

UGent: Ivona Sigurnjak - ivona.sigurnjak@ugent.be Inagro: Inès Verleden - ines.verleden@inagro.be

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite