ReNuMaps-tool en rapport online beschikbaar

Binnen het internationale project ReNu2Farm is gezocht naar mogelijkheden om de recyclingpercentages voor stikstof, fosfaat en kalium te verhogen door zich te concentreren op de behoefte van agrarische ondernemers aan meststoffen. Een rapport over onderzoek dat in 2019 binnen ReNu2Farm is uitgevoerd onder leiding van onderzoekers van NMI en het Ierse instituut CIT Cork is nu online gepubliceerd.

De onderzoekers geven inzicht in de behoefte van gewassen aan nutriënten, het huidige gebruik van organische meststoffen en maakt een inschatting van de potentiële vraag naar herwonnen nutriënten. Hiervoor werd de akkerbouwcontext voor regio’s in Noordwest-Europa geanalyseerd door rekening te houden met de gewassen die worden verbouwd, het bodemtype en de nutriëntenstatus in termen van fosfaat en kalium, evenals bemestingsadviezen en regelgeving.

De resultaten geven informatie aan producenten van meststoffen uit recycling over het marktpotentieel op regionaal niveau. Als de samenstelling van de meststof wordt aangepast aan regionale en gewasspecifieke behoeften, wordt de kans groter dat het product aantrekkelijker wordt voor agrarische ondernemers.

Het rapport Exploring the demand for recycling-derived nutrients and organic matter in regions of Northwest Europe is te vinden op de website van het NMI. Om de vraag naar nutriënten op regionaal niveau voor een specifiek gebied in Noordwest-Europa in beeld te kunnen brengen is ook de online interactieve kaarttool ReNuMaps ontwikkeld. Specifiek voor Vlaanderen is deze kaart ontwikkeld tot op provincieniveau.

Bron: NCM