Nutricycle Vlaanderen

Benieuwd naar ons verhaal? Klik dan hier!

Innovatie

Een overzicht van de lopende projecten vind je hier.

Vul de Nutri2Cycle survey in!

Hoe staat u tegenover duurzaamheid in de landbouw? Bent u bereid een (kleine) meerprijs te betalen voor producten afkomstig uit kringlooplandbouw?

Nutricycle Vlaanderen biedt een online platform aan
dat informatie, initiatieven en projecten
rond nutriëntenrecuperatie bundelt

Door in te zetten op nutriëntrecuperatie kunnen we streven naar een duurzame agrovoeding en een groene chemie.
Laten we samen de nutriëntenkringloop sluiten!

Missie

Nutricycle focust op de omslag naar meer nutriënt recuperatie uit reststromen en mest en hun gebruik in hoogwaardige toepassingen.

Visie

Nutricycle wil de nutriëntenkringlopen sluiten door recuperatie van nutriënten uit (biomassa)(rest)stromen te realiseren.

Doelgroep

De maatschappij in het algemeen, de landbouwsector, het bedrijfsleven, de kenniscentra, de middenveldorganisaties en de overheid.   

Lopend onderzoek

aa

RestMatch

Het project RestMatch wil kennis bundelen omtrent plantaardige reststromen uit de Vlaamse agrovoedingsketen en onderzoeken of ze potentieel bieden als grondstof voor de productie van...

Meer over dit project
aa

SEA2LAND

De Europese landbouw is sterk afhankelijk van buitenlandse bronnen voor haar voorraad aan cruciale meststoffen. Ondertussen worden grote hoeveelheden mineralen via een hele reeks organische...

Meer over dit project
aa

SUSINCHAIN

De verwachte groei van de wereldbevolking tot 9,1 miljard mensen in 2050 en de aanzienlijke verandering van de mondiale voedingspatronen vereisen een toename van de...

Meer over dit project

Nutricycle biedt een online platform aan waarop alle
initiatieven te vinden zijn rond nutriëntenrecuperatie. Dit om kennisoverdracht te stimuleren en projecten te ondersteunen.

Nieuws

In 2019 voerde Inagro, samen met enkele partners, een enquête uit naar de voorkeuren van landbouwers van herwonnen meststoffen. Munster Technological University (MTU) in Ierland…

Het Interreg North-West Europe (NWE) project ReNu2Farm heeft een rapport gepubliceerd getiteld: Implementatie van nutriëntrecuperatie uit mest/digestaat. Hierbij werden 6 bedrijven bevraagd over hun ervaringen…

Het Interreg Noordwest-Europa (NWE) -project ReNu2Farm heeft het ‘Boek met succesverhalen van bedrijven die actief recuperatietechnieken toepassen’ gepubliceerd. Hierbij werden ervaringen verzameld van succesvolle bedrijven…

Evenementen

Werkgroep duurzame afzet en bodemgebruik – 3 juni 2021

In samenwerking met landbouworganisaties organiseren we op 3 juni van 14u tot 16u de tweede werkgroep rond duurzame afzet en bodemgebruik. Tijdens deze werkgroep zullen...

ESPP Webinar – 22 maart 2021

Op 22 maart tussen 9 en 13 uur organiseert ESPP (European Sustainable Phosphorus Platform) een interessante webinar rond algen en hun rol in nutriëntenrecuperatie. Op...