Nutricycle Vlaanderen

Benieuwd naar ons verhaal? Klik dan hier!

Innovatie

Een overzicht van de lopende projecten vind je hier.

Vul de Nutri2Cycle survey in!

Hoe staat u tegenover duurzaamheid in de landbouw? Bent u bereid een (kleine) meerprijs te betalen voor producten afkomstig uit kringlooplandbouw?

Nutricycle Vlaanderen biedt een online platform aan
dat informatie, initiatieven en projecten
rond nutriëntenrecuperatie bundelt

Door in te zetten op nutriëntrecuperatie kunnen we streven naar een duurzame agrovoeding en een groene chemie.
Laten we samen de nutriëntenkringloop sluiten!

Missie

Nutricycle focust op de omslag naar meer nutriënt recuperatie uit reststromen en mest en hun gebruik in hoogwaardige toepassingen.

Visie

Nutricycle wil de nutriëntenkringlopen sluiten door recuperatie van nutriënten uit (biomassa)(rest)stromen te realiseren.

Doelgroep

De maatschappij in het algemeen, de landbouwsector, het bedrijfsleven, de kenniscentra, de middenveldorganisaties en de overheid.   

Lopend onderzoek

aa

RestMatch

Het project RestMatch wil kennis bundelen omtrent plantaardige reststromen uit de Vlaamse agrovoedingsketen en onderzoeken of ze potentieel bieden als grondstof voor de productie van...

Meer over dit project
aa

SEA2LAND

De Europese landbouw is sterk afhankelijk van buitenlandse bronnen voor haar voorraad aan cruciale meststoffen. Ondertussen worden grote hoeveelheden mineralen via een hele reeks organische...

Meer over dit project
aa

SUSINCHAIN

De verwachte groei van de wereldbevolking tot 9,1 miljard mensen in 2050 en de aanzienlijke verandering van de mondiale voedingspatronen vereisen een toename van de...

Meer over dit project

Nutricycle biedt een online platform aan waarop alle
initiatieven te vinden zijn rond nutriëntenrecuperatie. Dit om kennisoverdracht te stimuleren en projecten te ondersteunen.

Nieuws

Kleinschalige vergisting van landbouwreststromen en/of mest: bron van energie en digestaat. In deze brochure leest u hoe u dit waardevol digestaat kan benutten en de…

De eerste editie van het nieuwe IMPACT magazine is uitgebracht! Dit is  het  resultaat  van  een  hechte  samenwerking tussen het RE-SOURCE.BIO netwerk (een initiatief ontsproten…

In 2019 voerde Inagro, samen met enkele partners, een enquête uit naar de voorkeuren van landbouwers van herwonnen meststoffen. Munster Technological University (MTU) in Ierland…

Evenementen

Nutriëntenrecyclage in Vlaanderen en het buitenland: enkele cases uit het Nutriman-project

Op 19 augustus slaan Nutricycle Vlaanderen en Nutriman de handen in elkaar om enkele praktijkklare cases voor te stellen. Je zal er meer te weten...

Circular Bioeconomy: production of recycling-derived fertilizers and algal biomass

ALG-AD en Renu2Farm nodigen u graag uit op hun showcase-evenement over ‘Circular Bioeconomy: production of recycling-derived fertilisers and algal biomass’, dat op 9 september 2021...