Nutricycle Vlaanderen

Benieuwd naar ons verhaal? Klik dan hier!

Innovatie

Een overzicht van de lopende projecten vind je hier.

Nutricycle Vlaanderen biedt een online platform aan
dat informatie, initiatieven en projecten
rond nutriëntenrecuperatie bundelt

Door in te zetten op nutriëntrecuperatie kunnen we streven naar een duurzame agrovoeding en een groene chemie.
Laten we samen de nutriëntenkringloop sluiten!

Missie

Nutricycle focust op de omslag naar meer nutriënt recuperatie uit reststromen en mest en hun gebruik in hoogwaardige toepassingen.

Visie

Nutricycle wil de nutriëntenkringlopen sluiten door recuperatie van nutriënten uit (biomassa)(rest)stromen te realiseren.

Doelgroep

De maatschappij in het algemeen, de landbouwsector, het bedrijfsleven, de kenniscentra, de middenveldorganisaties en de overheid.   

Lopend onderzoek

aa

Sucr’eau

Tijdens het verwerken van aardappelen tot friet worden aardappelen geblancheerd om bruinkleuring en acrylamidevorming te voorkomen. Dit water bevat in hoofdzaak (reducerende) suikers en zetmeel....

Meer over dit project
aa

Smart Wateruse

Smart WaterUse is een collectief interclusterproject met als doel om waterrisico’s in kaart te brengen en te verlagen binnen de sectoren van (zee-)voeding, aquacultuur, textiel...

Meer over dit project
aa

UNIR

  Het UNIR-project wil ammoniumsulfaat van zure luchtwassers op biogasinstallaties en varkensstallen laten doorbreken als vervanger van chemische meststoffen in diverse teelten in Limburg. Spuiwater...

Meer over dit project

Nutricycle biedt een online platform aan waarop alle
initiatieven te vinden zijn rond nutriëntenrecuperatie. Dit om kennisoverdracht te stimuleren en projecten te ondersteunen.

Nieuws

Het erkennen van kunstmestvervangers is een belangrijke stap om meer gebruik te kunnen maken van herwonnen meststoffen. Dit mag echter niet leiden tot een hogere…

Binnen Vlaanderen zijn er reeds heel wat projecten rond nutriëntrecuperatie lopende. Door deze hoeveelheid aan projecten is het soms moeilijk om nog door de bomen…

De nitraatrichtlijn van 1991 is een van de eerste wetgevingen die de toenmalige Europese Economische Gemeenschap uitbracht tegen vervuiling. Ze maakt integraal deel uit van…

Evenementen

ESNI sessie op 15 december 2020

Op 15 december 2020 wordt opnieuw een ESNI sessie georganiseerd. In deze sessie zullen de ervaringen van 5 EU projecten gedeeld worden: Run4Life Renu2Farm Lex4Bio...

Save the date: Werkgroep duurzame afzet en bodemgebruik – 8 december

Binnen Nutricycle Vlaanderen worden vier werkgroepen opgericht (meer info hier) om effectief de transitie van verwijdering naar meer recuperatie van nutriënten uit (rest)(biomassa)stromen te verwezenlijken....