Nutricycle Vlaanderen

Benieuwd naar ons verhaal? Klik dan hier!

Innovatie

Een overzicht van de lopende projecten vind je hier.

Nutricycle Vlaanderen biedt een online platform aan
dat informatie, initiatieven en projecten
rond nutriëntenrecuperatie bundelt

Door in te zetten op nutriëntrecuperatie kunnen we streven naar een duurzame agrovoeding en een groene chemie.
Laten we samen de nutriëntenkringloop sluiten!

Missie

Nutricycle focust op de omslag naar meer nutriënt recuperatie uit reststromen en mest en hun gebruik in hoogwaardige toepassingen.

Visie

Nutricycle wil de nutriëntenkringlopen sluiten door recuperatie van nutriënten uit (biomassa)(rest)stromen te realiseren.

Doelgroep

De maatschappij in het algemeen, de landbouwsector, het bedrijfsleven, de kenniscentra, de middenveldorganisaties en de overheid.   

Lopend onderzoek

aa

SUSINCHAIN

De verwachte groei van de wereldbevolking tot 9,1 miljard mensen in 2050 en de aanzienlijke verandering van de mondiale voedingspatronen vereisen een toename van de...

Meer over dit project
aa

Introsect

Introsect beoogt de introductie van insectenkweek als landbouwactiviteit in de primaire sector. De projectmedewerkers kijken daarom samen met verschillende bedrijven uit verschillende landbouwtakken (bv. witloofprodutie,...

Meer over dit project
aa

Entomoponics

Het project ’Entomoponics’ beoogt de vraag van glastuinbouwers te beantwoorden inzake verwerking van plant- en oogstresten en gebruik van beschikbare ruimte onder de kasteelten door...

Meer over dit project

Nutricycle biedt een online platform aan waarop alle
initiatieven te vinden zijn rond nutriëntenrecuperatie. Dit om kennisoverdracht te stimuleren en projecten te ondersteunen.

Nieuws

Op donderdag 14 januari 2021 vond de webinar ‘Circulaire meststoffen en bodemverbeteraars: van innovatie naar praktijk’ plaats. Land- & tuinbouw in onze regio evolueert razendsnel….

Binnen het internationale project ReNu2Farm is gezocht naar mogelijkheden om de recyclingpercentages voor stikstof, fosfaat en kalium te verhogen door zich te concentreren op de…

In het najaar van 2020 gingen de eerste werkgroepen van Nutricycle Vlaanderen door. Binnen de werkgroepen zoomden we telkens in op enkele concrete voorbeelden uit…

Evenementen

ESPP Webinar – 22 maart 2021

Op 22 maart tussen 9 en 13 uur organiseert ESPP (European Sustainable Phosphorus Platform) een interessante webinar rond algen en hun rol in nutriëntenrecuperatie. Op...

Webinars Nutriëntenleerreis (Nederland)

Ook Nederland heeft te maken met gelijkaardige uitdagingen op het vlak van nutriëntenrecuperatie als Vlaanderen. Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), ZLTO, Topsector Agri &...