Nutricycle Vlaanderen

Benieuwd naar ons verhaal? Klik dan hier!

Innovatie

Een overzicht van de lopende projecten vind je hier.

Nutricycle Vlaanderen biedt een online platform aan
dat informatie, initiatieven en projecten
rond nutriëntenrecuperatie bundelt

Door in te zetten op nutriëntrecuperatie kunnen we streven naar een duurzame agrovoeding en een groene chemie.
Laten we samen de nutriëntenkringloop sluiten!

Missie

Nutricycle focust op de omslag naar meer nutriënt recuperatie uit reststromen en mest en hun gebruik in hoogwaardige toepassingen.

Visie

Nutricycle wil de nutriëntenkringlopen sluiten door recuperatie van nutriënten uit (biomassa)(rest)stromen te realiseren.

Doelgroep

De maatschappij in het algemeen, de landbouwsector, het bedrijfsleven, de kenniscentra, de middenveldorganisaties en de overheid.   

Lopend onderzoek

aa

Food from Food

Het project Food from Food stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de agro- en voedingsmiddelenindustrie op het vlak van verwaarding van plantaardige nevenstromen tot voedingsmiddelen....

Meer over dit project
aa

Run4Life

Het EU-project Run4Life (Recovery and Utilisation of Nutrients 4 Low Impact FErtiliser) demonstreert brongescheiden inzameling van afvalwater gekoppeld met decentrale nutriëntenterugwinning, voor een duurzamere productie...

Meer over dit project
aa

Smartaquaponics

Circulaire landbouw? Smartaquaponics toont hoe het kan door aqua- hydrocultuur te combineren!...

Meer over dit project

Nutricycle biedt een online platform aan waarop alle
initiatieven te vinden zijn rond nutriëntenrecuperatie. Dit om kennisoverdracht te stimuleren en projecten te ondersteunen.

Nieuws

Het erkennen van kunstmestvervangers is een belangrijke stap om meer gebruik te kunnen maken van herwonnen meststoffen. Dit mag echter niet leiden tot een hogere…

De Universiteit Gent is op zoek naar enthousiaste collega’s om samen de uitdaging van de circulaire economie aan te gaan. Hiervoor zijn er momenteel twee…

Binnen Vlaanderen zijn er reeds heel wat projecten rond nutriëntrecuperatie lopende. Door deze hoeveelheid aan projecten is het soms moeilijk om nog door de bomen…

Evenementen

Aquarama Trade Fair (Virtuale beurs) + online webinars – 29/10/2020

Circulair waterbeheer centraal tijdens webinar watercircle.be op Aquarama Trade Fair 2020 Tijdens het jaarlijks congres wil watercircle.be relevante innovaties en realisaties van haar leden aan de brede...