Nutricycle Vlaanderen

Benieuwd naar ons verhaal? Klik dan hier!

Innovatie

Een overzicht van de lopende projecten vind je hier.

Biorefine Conference ‘The role of biorefineries in European agriculture’

De Biorefine conference zal de belangrijkste onderzoeksinnovaties tonen binnen de zes belangrijkste Biorefine Cluster Europe-domeinen: nutriëntenterugwinning en recyclage, hernieuwbare energie, waterterugwinning en -gebruik, biomaterialen & eco-design, biochemicaliën en waardeketenbeoordeling.

Verwacht je aan een reeks interessante sprekers, een postersessie en verschillende netwerkmomenten! Het ideale event om je te verdiepen in de nieuwste ontwikkelingen en oplossingen om de overgang naar een circulaire economie in gang te zetten!

Klik hier voor meer info!

Nutricycle Vlaanderen biedt een online platform aan dat informatie, initiatieven en projecten rond nutriëntenrecuperatie bundelt

Door in te zetten op nutriëntrecuperatie kunnen we streven naar een duurzame agrovoeding en een groene chemie. Laten we samen de nutriëntenkringloop sluiten! Benieuwd hoe we dit doen? Bekijk onze missie, visie en doelgroep.

Brochures

Nutricycle Vlaanderen draagt bij tot de ontwikkeling van heel wat interessante brochures binnen het domein van nutriëntenrecuperatie.

Actieplan

Een belangrijke taak van Nutricycle Vlaanderen is de ontwikkeling van het Vlaamse actieplan ‘Transitie nutriëntverwijdering naar -recuperatie’. Momenteel is dit actieplan nog in volle ontwikkeling.

Vragen?

Heb je vragen over nutriëntenrecuperatie? Ben je op zoek naar een innovatieve projectpartners? Wil je jouw technologie verder opschalen?

Lopend onderzoek

aa

RUSTICA

Het H2020 project RUSTICA: “De demonstratie van circulaire biomeststoffen en de implementatie van geoptimaliseerde bemestingsstrategieën en waardeketens in plattelandsgemeenschappen” onderzoekt een aantal technische mogelijkheden om...

Meer over dit project
aa

Nutribudget

Het nieuwe Europese project NUTRIBUDGET gaat in de herfst van 2022 van start! Het hoofddoel is het ontwikkelen en implementeren van een prototype van een...

Meer over dit project
aa

LemnaPro

Eendenkroos kan een mogelijke oplossing zijn om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar lokale eiwitten, aangezien deze waterplantjes 3 tot 7 keer meer...

Meer over dit project

Nutricycle biedt een online platform aan waarop alle
initiatieven te vinden zijn rond nutriëntenrecuperatie. Dit om kennisoverdracht te stimuleren en projecten te ondersteunen.

Nieuws

Het Grass2Algae-project heeft een factsheet uitgebracht met de belangrijkste onderzoeksresultaten. Ontdek hier de mogelijkheden, het verwerkingsproces en de economische levensvatbaarheid van algengroei….

Tijdens het NITROMAN-project werden factsheets opgemaakt van de gebruikte meststoffen, zijnde mineralenconcentraat, ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat, met info rond samenstelling, producteigenschappen, landbouwkundig gebruik, milieuaspecten,… Klik hier…

Door een toename van de wereldbevolking en een verhoogde vraag naar vlees, staat de eiwitproductie steeds verder onder druk. Vlaanderen streeft daarom naar een meer…

Evenementen

Save The Date: demo duurzame varkenshouderij

Op 6 september vindt er in het kader van de Nutri2Cycle Lighthouse demo’s en Nutricycle Vlaanderen een bedrijfsbezoek plaats aan varkenshouderij Sint-Amandshof. Dé unieke kans...

Proefveldbezoek herwonnen meststoffen

Herwonnen meststoffen zijn nutriënten (N, P en K) die producenten via een behandeling uit dierlijke mest haalden en in een nieuw product verwerkten. Tijdens het...