Nutricycle Vlaanderen

Benieuwd naar ons verhaal? Klik dan hier!

Innovatie

Een overzicht van de lopende projecten vind je hier.

Nutricycle Vlaanderen biedt een online platform aan
dat informatie, initiatieven en projecten
rond nutriëntenrecuperatie bundelt

Door in te zetten op nutriëntrecuperatie kunnen we streven naar een duurzame agrovoeding en een groene chemie.
Laten we samen de nutriëntenkringloop sluiten!

Missie

Nutricycle focust op de omslag naar meer nutriënt recuperatie uit reststromen en mest en hun gebruik in hoogwaardige toepassingen.

Visie

Nutricycle wil de nutriëntenkringlopen sluiten door recuperatie van nutriënten uit (biomassa)(rest)stromen te realiseren.

Doelgroep

De maatschappij in het algemeen, de landbouwsector, het bedrijfsleven, de kenniscentra, de middenveldorganisaties en de overheid.   

Lopend onderzoek

Hergebruik spoelwater
aa

Vlaanderen Circulair: Hergebruik van spoelwater

Hergebruik van spoelwater ter bevordering van de circulaire pluimveehouderij: van medium voor algenkweek tot aanrijking van kippenvoeder. Afvalstromen verwerken en omzetten naar hoogwaardige stoffen is...

Meer over dit project
aa

Sucr’eau

Tijdens het verwerken van aardappelen tot friet worden aardappelen geblancheerd om bruinkleuring en acrylamidevorming te voorkomen. Dit water bevat in hoofdzaak (reducerende) suikers en zetmeel....

Meer over dit project
aa

Smart Wateruse

Smart WaterUse is een collectief interclusterproject met als doel om waterrisico’s in kaart te brengen en te verlagen binnen de sectoren van (zee-)voeding, aquacultuur, textiel...

Meer over dit project

Nutricycle biedt een online platform aan waarop alle
initiatieven te vinden zijn rond nutriëntenrecuperatie. Dit om kennisoverdracht te stimuleren en projecten te ondersteunen.

Nieuws

Op donderdag 14 januari 2021 vond de webinar ‘Circulaire meststoffen en bodemverbeteraars: van innovatie naar praktijk’ plaats. Land- & tuinbouw in onze regio evolueert razendsnel….

Binnen het internationale project ReNu2Farm is gezocht naar mogelijkheden om de recyclingpercentages voor stikstof, fosfaat en kalium te verhogen door zich te concentreren op de…

In het najaar van 2020 gingen de eerste werkgroepen van Nutricycle Vlaanderen door. Binnen de werkgroepen zoomden we telkens in op enkele concrete voorbeelden uit…

Evenementen

Webinar: circulaire meststoffen en bodemverbeteraars, van innovatie naar praktijk

Land- & Tuinbouw in onze regio evolueert razendsnel. Zo wordt er in het kader van een meer circulaire economie, aandacht geschonken aan de toepassing van...

ESNI sessie op 15 december 2020

Op 15 december 2020 wordt opnieuw een ESNI sessie georganiseerd. In deze sessie zullen de ervaringen van 5 EU projecten gedeeld worden: Run4Life Renu2Farm Lex4Bio...