De transitie van nutriëntverwijdering naar -recuperatie

Vlaams actieplan

Een efficiënt gebruik van de hulpbronnen is een belangrijke component van “Europa 2020”, de strategie van de EU voor het bevorderen van groei en werkgelegenheid in de komende tien jaar. Een grotere hulpbronnenefficiëntie zal belangrijke sectoren zoals de landbouw, de bosbouw en de visserij economisch gezond houden.

Vlaanderen wil tegen 2050 welvaart en welzijn creëren op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen. Om dat te bereiken, zet Vlaanderen in op de verdere transitie van een lineaire naar een circulaire economie, waarin grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel zo efficiënt mogelijk worden gebruikt en kringlopen worden gesloten.

Het is daarom belangrijk dat natuurlijke hulpbronnen en biomassa(rest)stromen zo veel mogelijk worden hergebruikt. Het sluiten van de nutriëntenkringloop is een belangrijke uitdaging en biedt eveneens de opportuniteit om de omslag naar een duurzame landbouw en een groene chemie te realiseren.

Binnen Europa is Vlaanderen enerzijds één van de gebieden met de hoogste druk van nutriënten op het milieu terwijl het anderzijds ook één van de grootste gebruikers is van kunstmest.

De energie-intensieve productie van minerale stikstof (kunstmest) en de eindigheid van fosfor (P)-ertsen dragen echter aanzienlijk bij tot onze ecologische voetafdruk. Stikstof en fosfor recupereren uit mest- en nevenstromen is dan ook essentieel voor de ‘vergroening’ van de landbouw en grondstofmix in de Vlaamse chemiesector. Hierbij moeten innovatieve toepassingen van gerecupereerde nutriënten zeker niet worden vergeten. Vlaanderen beschikt reeds over heel wat kennis over de recuperatie van deze nutriënten uit (biomassa)(rest)stromen uit landbouw, industrie en huishoudens en de vervanging van eindige fossiele grondstofbronnen. Dit ging ook gepaard met de ontwikkeling van technologische oplossingen.

Verdere ontwikkeling, opschaling, uitwisseling van onderzoeksresultaten, de toepassing in de praktijk en het stimuleren van goede praktijk op vlak van nutriëntenrecuperatie is van cruciaal belang om de verdere transitie naar een circulaire economie te kunnen katalyseren. Daarom ontwikkelt Nutricycle Vlaanderen in samenwerking met diverse stakeholders een Vlaams Actieplan ‘Transitie nutriëntverwijdering naar -recuperatie’.

Bekijk hier het actieplan!