Nieuws

European Sustainable Nutrient Initiative (ESNI) Conference op 20 september

De Biorefine Cluster Europe organiseert op 20 september de 4de editie van de European Sustainable Nutrient Initiative – ESNI Conference. Nutriëntenkringlopen sluiten is essentieel om…

Veel nieuwe projecten rond nutriëntenrecuperatie van start

Nutriëntenrecuperatie blijft een hot topic in Vlaamse en Europese projectwerking. Het voorbije jaar gingen verschillende projecten van start die streven om een transitie naar een…

Brochure Alternatieven voor Kunstmest

Wegens de toenemende kunstmestprijzen wordt het voor landbouwers steeds moeilijker en duurder om aan voldoende kunstmest te geraken. Bovendien is het om geopolitieke redenen aangewezen…

Brochure Waterketen

Omwille van de klimaatverandering krijgt Vlaanderen steeds meer te kampen met langere droogteperiodes en waterschaarste. Als antwoord hierop onderzoeken een aantal projecten de mogelijkheden van…

Factsheet Grass2Algae

Het Grass2Algae-project heeft een factsheet uitgebracht met de belangrijkste onderzoeksresultaten. Ontdek hier de mogelijkheden, het verwerkingsproces en de economische levensvatbaarheid van algengroei….

Informatiefiches over teruggewonnen meststoffen

Tijdens het NITROMAN-project werden factsheets opgemaakt van de gebruikte meststoffen, zijnde mineralenconcentraat, ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat, met info rond samenstelling, producteigenschappen, landbouwkundig gebruik, milieuaspecten,… Klik hier…

Brochure alternatieve eiwitten

Door een toename van de wereldbevolking en een verhoogde vraag naar vlees, staat de eiwitproductie steeds verder onder druk. Vlaanderen streeft daarom naar een meer…

Projectcall: 300.000 euro beschikbaar voor ondersteuning van de sector van insecten als diervoeder

Na twee voucher calls om bedrijven uit de eetbare insecten sector te ondersteunen, biedt ValuSect nu ook een opportuniteit voor bedrijven uit de sector van…

Projectcall: Een gezonde bodem en voeding

“Een gezonde bodem en voeding” (Soil Health and Food) is 1 van de thema’s van de H2020 project call voor RIA projecten. Projectaanvragen onder deze…

Brochure nutriëntenstromen bij kleinschalige vergisting

Kleinschalige vergisting van landbouwreststromen en/of mest: bron van energie en digestaat. In deze brochure leest u hoe u dit waardevol digestaat kan benutten en de…

IMPACT magazine

De eerste editie van het nieuwe IMPACT magazine is uitgebracht! Dit is  het  resultaat  van  een  hechte  samenwerking tussen het RE-SOURCE.BIO netwerk (een initiatief ontsproten…

Wat zijn herwonnen meststoffen?

In 2019 voerde Inagro, samen met enkele partners, een enquête uit naar de voorkeuren van landbouwers van herwonnen meststoffen. Munster Technological University (MTU) in Ierland…

Implementatie van nutriëntrecuperatie uit mest/digestaat

Het Interreg North-West Europe (NWE) project ReNu2Farm heeft een rapport gepubliceerd getiteld: Implementatie van nutriëntrecuperatie uit mest/digestaat. Hierbij werden 6 bedrijven bevraagd over hun ervaringen…

Het boek met succesverhalen: inspirerende verhalen over succesvolle recuperatietechnieken

Het Interreg Noordwest-Europa (NWE) -project ReNu2Farm heeft het ‘Boek met succesverhalen van bedrijven die actief recuperatietechnieken toepassen’ gepubliceerd. Hierbij werden ervaringen verzameld van succesvolle bedrijven…

FERTIMANURE vragenlijst over de voorkeuren van eindgebruikers met betrekking tot biogebaseerde (biobased) meststoffen

In het kader van de nutriënttransitie en het project Fertimanure willen we graag de stem horen van de eindgebruikers van biogebaseerde meststoffen. Het project Fertimanure…

Lancering van het SEA2LAND project: Productie van geavanceerde, biogebaseerde meststoffen uit visserij-afval

De Europese landbouw is sterk afhankelijk van buitenlandse bronnen voor haar voorraad aan cruciale meststoffen. Ondertussen worden grote hoeveelheden mineralen via een hele reeks organische…

Brochure ammoniumsulfaat

Reststroom van gereinigde stallucht gebruiken als kunstmeststof Omwille van de steeds strengere luchtemissienormen, zijn er in de agrarische sector heel wat bedrijven die over een…

Ruime belangstelling voor de webinar Circulaire meststoffen en bodemverbeteraars: van innovatie naar praktijk

Op donderdag 14 januari 2021 vond de webinar ‘Circulaire meststoffen en bodemverbeteraars: van innovatie naar praktijk’ plaats. Land- & tuinbouw in onze regio evolueert razendsnel….

ReNuMaps-tool en rapport online beschikbaar

Binnen het internationale project ReNu2Farm is gezocht naar mogelijkheden om de recyclingpercentages voor stikstof, fosfaat en kalium te verhogen door zich te concentreren op de…

Veel interesse voor onze eerste werkgroepen

In het najaar van 2020 gingen de eerste werkgroepen van Nutricycle Vlaanderen door. Binnen de werkgroepen zoomden we telkens in op enkele concrete voorbeelden uit…

Mestverwerkingstrajecten: BBT en “technieken in opkomst” met focus op nutriëntrecuperatie

Het addendum nutriëntrecuperatie bij de BBT-studie mestverwerking van 2007 is afgewerkt. Deze studie omvat een actualisatie van de BBT-evaluatie. Dit addendum bevat een evaluatie van de technische…

SafeManure-rapport is gepubliceerd

Het erkennen van kunstmestvervangers is een belangrijke stap om meer gebruik te kunnen maken van herwonnen meststoffen. Dit mag echter niet leiden tot een hogere…

Jouw project op het projectenoverzicht?

Binnen Vlaanderen zijn er reeds heel wat projecten rond nutriëntrecuperatie lopende. Door deze hoeveelheid aan projecten is het soms moeilijk om nog door de bomen…

Nieuwe ontwikkelingen in de Europese nitraatrichtlijn

De nitraatrichtlijn van 1991 is een van de eerste wetgevingen die de toenmalige Europese Economische Gemeenschap uitbracht tegen vervuiling. Ze maakt integraal deel uit van…