Brochure ammoniumsulfaat

Reststroom van gereinigde stallucht gebruiken als kunstmeststof

Omwille van de steeds strengere luchtemissienormen, zijn er in de agrarische sector heel wat bedrijven die over een chemische luchtwasser beschikken. Daarbij wordt het ammoniak dat vrijkomt in bijvoorbeeld stallen, met behulp van zwavelzuur uit de lucht gewassen. Hierdoor ontstaat ammoniumsulfaat als reststroom. Dit is een waardevolle stikstof- en zwavelmeststof die bovendien als kunstmest is erkend.

Tot op vandaag stellen we vast dat het ammoniumsulfaat uit chemische luchtwassers onvoldoende zijn weg vindt als minerale meststof. Nutricycle Vlaanderen, het nutriëntenplatform van Vlaanderen, stelde daarom een brochure op met als doel praktische informatie over het gebruik van ammoniumsulfaat te bundelen. De eigenschappen, toepassingsvoorwaarden, wetgeving en gebruikskosten worden hierin besproken. Via getuigenissen komen verschillende praktijkvoorbeelden in beeld. Op die manier wordt een duidelijk beeld geschept over hoe ammoniumsulfaat in de praktijk gebruikt wordt.

Erkende kunstmeststof
Naast het valoriseren van een reststroom, is ook de erkenning als kunstmeststof heel interessant. Dit betekent namelijk dat het bovenop de 170 kg N/ha (uit dierlijke mest) kan toegediend worden. Hierdoor kan het gebruikt worden als waardevolle aanvulling op de basisbemesting.

Recente veldproeven
In 2019 en 2020 werden veldproeven uitgevoerd in het kader van het project ‘UNIR’, dat beoogt ammoniumsulfaat te laten doorbreken als vervanger van chemische meststoffen. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met Agropolis, André Schelfhout (maïsteler), Bodemkundige Dienst België, Vlaco vzw, Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw, Broekx Landbouw- en grondwerken en Boerenbond.

Handige tools
Handige tools van onder andere VCM vzw, zoals de rekentool of de interactieve kaart met aanbieders van ammoniumsulfaat, zijn ook terug te vinden in de brochure.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via: nutricycle.vlaanderen@ugent.be.