FERTIMANURE vragenlijst over de voorkeuren van eindgebruikers met betrekking tot biogebaseerde (biobased) meststoffen

In het kader van de nutriënttransitie en het project Fertimanure willen we graag de stem horen van de eindgebruikers van biogebaseerde meststoffen. Het project Fertimanure wil innovatieve oplossingen voor de mestproblematiek ontwikkelen, testen en in de praktijk brengen. Deze technieken en strategieën moeten er voor zorgen dat nutriënten zo worden teruggewonnen dat ze kunnen worden herbruikt als betrouwbare en veilige meststoffen die competitief zijn met kunstmest.

Via deze enquête willen we te weten komen welke parameters u als eindgebruiker belangrijk vindt en naar welke producten uw voorkeur uitgaat. Alvast bedankt voor uw deelname!

Klik hier om deel te nemen aan de survey