Het boek met succesverhalen: inspirerende verhalen over succesvolle recuperatietechnieken

Het Interreg Noordwest-Europa (NWE) -project ReNu2Farm heeft het ‘Boek met succesverhalen van bedrijven die actief recuperatietechnieken toepassen’ gepubliceerd. Hierbij werden ervaringen verzameld van succesvolle bedrijven die actief gebruik maken van nutriëntrecuperatietechnologieën (NRT’s).

 

ReNu2Farm richt zich op nutriëntenrecuperatie en de productie van kunstmest uit verschillende afvalstromen (dierlijke mest, rioolslib en voedselafval) en heeft als specifieke doelstelling het hergebruik van materiaal en natuurlijke hulpbronnen in NWE te optimaliseren.

De 10 bedrijven van NWE die in het kader van dit rapport werden geïnterviewd, waren: Green Generation, Enrich Environment (Ierland), Group op de Beeck, Vermeulen Construct (België) , GMB en Eraspo (Nederland), Violleau, SEDE Environnment, Germiflor (Frankrijk) en Ökobit en Berliner Wasserbetriebe & CNP CYCLES (Duitsland). De bedrijven hebben hun verhalen gedeeld via een korte beschrijving van hun geschiedenis/achtergrond, huidige zakelijke activiteiten en uitdagingen en oplossingen om de bestaande hindernissen te overwinnen. Als afsluiter heeft elke deelnemer een advies gegeven voor de sector.

Elk bedrijf gaf een specifiek advies voor de sector.

Verschillende NRT’s zijn al gevestigd in de markt en worden op grote schaal uitgevoerd door bedrijven. Desondanks hebben ze elk hun eigen implementatie- en operationele problemen die op maat moeten worden aangepakt. Bovendien moeten de RDF’s die als gevolg van deze NRT’s worden verkregen, nog steeds door de eindgebruiker worden geaccepteerd. In het boek met succesverhalen hebben bedrijven beschreven hoe ze met deze belemmeringen omgaan en wat er kan worden gedaan om het huidige scenario te verbeteren.

Het verhaal van elk bedrijf geeft niet alleen de obstakels weer die bedrijven in de NRT-sector tegenkomen, maar laat ook zien hoe consistent onderzoek op dit gebied, samen met een vastberaden houding van duurzaamheid van de eigenaren, deze bedrijven tot een succesverhaal heeft gemaakt in hun respectieve landen.

Lees hier het boek met succesverhalen.