Brochure Waterketen

Omwille van de klimaatverandering krijgt Vlaanderen steeds meer te kampen met langere droogteperiodes en waterschaarste. Als antwoord hierop onderzoeken een aantal projecten de mogelijkheden van hergebruik van gezuiverd afvalwater binnen het agrovoedingssysteem, zodat onze voeder- en voedingsproductie niet in het gedrang komt.

In de brochure Waterketen geeft Nutricycle Vlaanderen een selectie van enkele interessante projecten.

Lees hier de brochure