European Sustainable Nutrient Initiative (ESNI) Conference op 20 september

Cover van de ESNI Conference 2023

De Biorefine Cluster Europe organiseert op 20 september de 4de editie van de European Sustainable Nutrient Initiative – ESNI Conference.

Nutriëntenkringlopen sluiten is essentieel om te komen tot een efficiëntere en duurzamere productie van voeding en dierenvoeders en om het milieu te beschermen. Er moet echter meer actie worden ondernomen die leidt tot een holistische aanpak van het nutriëntenbeheer.

Als centraal thema binnen nutriëntenrecycling zal de ESNI-conferentie een kader aanreiken aan het beleid om de nutriëntenrecycling en -terugwinning op Europees niveau te versterken. Er moet ook meer aandacht gaan naar de rol van door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatieprojecten om het bewustzijn te vergroten over de voordelen van recycling en hergebruik van voedingsstoffen.

Naar meer bewustzijn voor nutriëntenrecycling

De conferentie is het ideale platform om het gesprek aan te gaan en kennis uit te wisselen. Beleidsmakers, onderzoekers, vertegenwoordigers van de industrie en vele andere belanghebbenden zullen er bespreken hoe er meer bewustzijn kan komen over de voordelen van recycling en hergebruik van voedingsstoffen.

Wees er bij op 20 september en plaats de recycling van voedingsstoffen hoog op de Europese agenda.

Programma en deelname

Je vindt het programma en het inschrijvingsformulier op de website van de Biorefine Cluster Europe.