Welk potentieel hebben alternatieve meststoffen in Vlaanderen?

Novafert survey cover

De partners van het Novafert-project willen de markt(vraag) en het -potentieel voor alternatieve meststoffen beter begrijpen. Daarom hebben ze een korte vragenlijst opgesteld die zich richt naar landbouwers en mestproducenten.

De gegevens zullen worden vergeleken met wat de markt aanbiedt op vlak van alternatieve meststoffen. Zo proberen de projectpartners nog meer bewustzijn te creëren bij belanghebbenden op nationaal en Europees niveau.

Uiteindelijke doelstelling? De productie en het gebruik van alternatieve meststoffen stimuleren en tegelijkertijd nieuwe benaderingen ontwikkelen, het beleid en de regelgeving vormgeven en wettelijke beperkingen en versnippering van regelgeving aanpakken.

De vragenlijst invullen neemt max. 4 minuten in beslag.