Europese projecten trekken mee aan de kar voor RENURE-goedkeuring

Op 19 april lanceerde de Europese Commissie een openbare consultatie voor een ontwerprichtlijn die, onder bepaalde voorwaarden, het gebruik van herwonnen stikstof uit mest (RENURE), zoals bijvoorbeeld mineralenconcentraten, boven de huidige limiet van 170 kg N/ha/jaar zou toelaten.

Zeven Europese onderzoeksprojecten gaven gehoor aan deze oproep: de partners van RENU2CYCLE, NUTRI2CYCLE, NUTRI-KNOW, LEX4BIO, NUTRIBUDGET, NOVAFERT en FERTIMANURE dienden hun advies in onder de noemer van ESNI¹, de Europees gerichte tegenhanger van Nutricycle Vlaanderen. Raadpleeg dit advies hier.

Het initiatief van de Europese Commissie wordt verwelkomd vanwege de duidelijk positieve milieueffecten, zoals onderzocht en gevalideerd binnen de projecten. Toch bevat het huidige ontwerp enkele valkuilen die in het advies onder de aandacht worden gebracht:

  • Er is behoefte aan een snelle RENURE-implementatie, onafhankelijk van de lopende herziening van de Nitraatrichtlijn.
  • De beperking tot drie specifieke producten is onterecht.
  • Er ontbreken enkele definities en er is behoefte aan consistentie met andere regelgeving.
  • Ammoniumzouten uit stripping-scrubbing zijn wettelijk gezien geen mest en mogen niet worden opgenomen als RENURE.
  • Een limiet voor pathogenen is niet noodzakelijk bij RENURE-producten.
  • Eventuele bijkomende criteria moeten gebaseerd zijn op de samenstelling van het RENURE-product, niet de afkomst.
  • De introductie van een nieuwe gebruiksnorm (100 kg/N/ha/jaar) voor RENURE-producten is ongerechtvaardigd.
  • Verstrengen van bemestingsnormen bij gebruik van RENURE is ongegrond.

De erkenning van RENURE-producten kan een belangrijke stap voorwaarts betekenen voor circulaire landbouw in regio’s zoals Vlaanderen, waar innovatieve pioniers deze stikstofrijke producten al produceren. Nutricycle Vlaanderen blijft deze ontwikkelingen van nabij opvolgen.

 


¹ ESNI = European Sustainable Nutrient Initiative