Nutriëntenrecuperatie uit concentraatstromen

Begin deze maand werd door VITO een toelichting gegeven over de BBT-studie (Best Beschikbare Technieken), waarin innovatieve methoden worden besproken voor het behandelen en valoriseren van concentraatstromen.

Wat zijn concentraatstromen?

Concentraatstromen zijn een typisch bijproduct van (afval)waterzuivering, waarbij water wordt opgewaardeerd tot de gewenste kwaliteit. Na de toepassing van deze technieken ontstaat er gereinigd water dat opnieuw gebruikt of geloosd kan worden, evenals een reststroom met een verhoogde concentratie aan zouten, nutriënten, metalen en/of organische componenten. Deze concentraatstromen ontstaan in verschillende sectoren, zoals bij drinkwaterproductie maar ook in de mestverwerking bij de behandeling van de dunne mestfractie.

Valorisatie van concentraatsromen

Op dit moment worden deze concentraatstromen in Vlaanderen vaak geloosd in oppervlaktewater of in het riool, terwijl ze nog waardevolle stoffen bevatten, zoals nutriënten, die op een zinvolle manier hergebruikt kunnen worden. De studie benadrukt verschillende technieken die kunnen worden toegepast, al dan niet in combinatie, voor de behandeling en valorisatie van deze concentraatstromen. Hierbij wordt ook specifiek ingegaan op het recupereren en valoriseren van nutriënten. De BBT-studie werpt ook een licht op opkomende technologieën en benaderingen die een rol kunnen spelen in dit proces.

Door deze technologieën te implementeren, kan niet alleen de impact van concentraatstromen op het milieu verminderd worden, maar ook waardevolle nutriënten teruggewonnen worden. Dit draagt bij aan een meer circulaire en duurzame benadering van waterbeheer en grondstoffengebruik.

Raadpleeg hier de volledige studie.

 

Foto ©Vito