4 werkgroepen Nutricycle Vlaanderen

Nutricycle Vlaanderen heeft de finale publicatie van het actieplan gepubliceerd in het begin van 2022. U kunt dit hier bekijken.

In de loop van 2022 (en verder) zullen de vier werkgroepen dit actieplan hanteren om de transitie naar meer nutriëntrecuperatie in Vlaanderen te helpen bewerkstelligen. De werkgroep Mest vindt plaats op 18 februari van 13u-15u. De werkgroep Water op 22 februari van 13u tot 15u. De werkgroep Agrofood op 14 maart van 13u-15 en de werkgroep Afzet op 11 maart van 13u-15u.