Aquarama Trade Fair (Virtuale beurs) + online webinars – 29/10/2020

Circulair waterbeheer centraal tijdens webinar watercircle.be op Aquarama Trade Fair 2020

Tijdens het jaarlijks congres wil watercircle.be relevante innovaties en realisaties van haar leden aan de brede industrie kenbaar maken, ditmaal met focus op waterhergebruik, beveiliging van de waterbevoorrading en informatisering bij (afval)waterbehandeling. Opnieuw wordt daarbij bijzondere aandacht geschonken aan de voedingsindustrie, die tijdens de editie van 2019 al aangaf een duidelijke interesse te hebben in het onderwerp.
Starten doet het digitaal congres met lezingen over onder meer de circulariteit van nutriënten. Flanders’ FOOD en watercircle.be hebben het onder meer over waterhergebruik in een slachthuis en de ontwikkeling van een gesloten watercircuit voor de aardbeiteelt (Interregproject Recupa), terwijl VMx vooral de wetgevende aspecten van (afval)waterhergebruik behandelt.

 

Meer info en de mogelijkheid tot inschrijven vind je terug via deze link.