Circular Bioeconomy: production of recycling-derived fertilizers and algal biomass

ALG-AD en Renu2Farm nodigen u graag uit op hun showcase-evenement over ‘Circular Bioeconomy: production of recycling-derived fertilisers and algal biomass’, dat op 9 september 2021 ’s ochtends zal plaatsvinden.

Alg-AD creëert waarde uit nutriëntenafval in digestaat, geproduceerd door anaërobe vergisting, en gebruikt het voor de productie van algenbiomassa voor veevoer.

ReNu2Farm is ontworpen om de recyclingpercentages voor de plantenvoedingsstoffen stikstof, fosfor en kalium in de primaire voedselproductieketen in Noordwest-Europa te verhogen.

Tijdens het evenement presenteren beide projecten hun visie, aanpak en toegepaste oplossingen om nutriënten uit organische reststromen te valoriseren. Uitdagingen en resultaten zullen worden besproken, evenals de impact van de projecten en hun mogelijke overdraagbaarheid naar andere sectoren.

Mis de kans niet om deel te nemen aan het webinar en ontdek meer over hoe Alg-AD en ReNu2Farm bijdragen aan het stimuleren van een biobased en circulaire economie in Noordwest-Europa

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen