IVAN TOLPE PRIJS 2021

In 2020 kunnen opnieuw innovatieve technieken die bijdragen tot een duurzame en economisch haalbare mestverwerking ingestuurd worden om mee te dingen naar de Ivan Tolpe Prijs 2021. Meer informatie kan bekomen worden via info@vcm-mestverwerking.be

Het ingevulde deelnameformulier moet ingediend worden voor Vrijdag 23 oktober 2020 via info@vcm-mestverwerking.be. De ontvangst van uw bijdrage zal bevestigd worden via e-mail.

Het wedstrijdreglement kan hier geraadpleegd worden.