Nutriëntenrecyclage in Vlaanderen en het buitenland: enkele cases uit het Nutriman-project

Op 19 augustus slaan Nutricycle Vlaanderen en Nutriman de handen in elkaar om enkele praktijkklare cases voor te stellen. Je zal er meer te weten komen over het Farmer Platform en enkele van zijn producten en technologieën rond nutriëntenrecyclage. Er worden ook enkele producten en technologieën uit het buitenland voorgesteld, welke mogelijk ook interessant kunnen zijn voor Vlaanderen. Dit alles gaat online door via MS Teams en gaat van start om 10u.

Registreer je vanaf nu via deze link.

Enkele dagen voor het webinar krijg je dan een deelnamelink toegestuurd. Het volledige programma komt binnenkort online.

Nutriman heeft financiële middelen ontvangen uit hoofde van Horizon 2020 — het programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 818470.