Proefveldbezoek circulaire meststoffen

Op 13 augustus organiseren de partners van Nutricycle Vlaanderen een proefveldbezoek. Hierbij kom je meer te weten over eerdere proefveldresultaten met circulaire meststoffen en de laatste stand van zaken van de RENURE-wetgeving. Daarna gaan we dieper in op de huidige veldproef, waarin circulaire meststoffen gecombineerd worden met elkaar of met zeolieten.


Circulaire meststoffen zijn opgewaardeerde meststoffen met nutriënten (N, P en K) die een behandeling ondergingen, afkomstig van stromen zoals dierlijke mest of waterzuivering. Tijdens het proefveldbezoek kun je met eigen ogen zien hoe deze meststoffen zich gedragen in het veld en hoe ze werden toegediend. Je verneemt er bovendien ook informatie over de impact op het milieu van enkele circulaire meststoffen.

Programma dinsdag 13 augustus 13u30-16u

Adres: proefveld t.h.v. Pottestraat 8, Langemark-Poelkapelle

13u30 – Welkom en introductie

14u – Eerdere ervaringen met circulaire meststoffen

    • Circulaire meststoffen mengen
    • Ammonium geladen zeolieten als stikstofmeststof met langzame afgifte
    • Stimuleer de kennisuitwisseling over circulaire meststoffen
    • Milieu-impact van circulaire meststoffen

15u15 – Demo proefveldbemester + bezichtigen aardappelproef

16u – Afsluitende drink


Registreer hier voor dit bezoek.