Proefveldbezoek herwonnen meststoffen

Herwonnen meststoffen zijn nutriënten (N, P en K) die producenten via een behandeling uit dierlijke mest haalden en in een nieuw product verwerkten. Tijdens het proefveldbezoek op 16 juni kom je meer te weten over de herwonnen meststoffen ammoniumnitraat, ammoniumsulfaat, varkensurine, digestaat en dunne fractie van digestaat. Een aantal van deze producten worden gecategoriseerd als RENURE en hebben dus veel potentieel om in de toekomst als kunstmestvervanger te dienen! Met deze veldproef vergeleken we daarom hun agronomische en milieukundige waarde met ruwe dierlijke mest en kunstmest. Tijdens het proefveldbezoek kun je met eigen ogen zien hoe deze meststoffen zich gedragen in het veld en delen we graag de belangrijkste conclusies mee. Je verneemt er bovendien ook informatie over de impact op broeikasgasemissies en de kosten-baten die hierbij gepaard gaan.

Klik hier voor meer info