Project HappyCliMi (Flanders’ FOOD) zoekt nevenstromen

Foto door Zhanna Fort via Pexels

De melkveehouderij wil methaanemissies reduceren. Het Flanders’ FOOD project HappyCliMi is op zoek naar algen, insecten, microbieel eiwit en nevenstromen uit de wijnbouw, preiteelt of andere om dit te helpen realiseren. 

In de melkveehouderij wordt gezocht naar voederrantsoenen die een reductie aan methaanemissies kunnen realiseren. In het Flanders’ FOOD project HappyCliMi wordt daarvoor een lange lijst aan grondstoffen en nevenstromen uit de agrovoeding gescreend in het labo op een mogelijks effect in de pensmaag. Het gaat over algen, insecten, microbieel eiwit en nevenstromen uit de wijnbouw, preiteelt of andere. Deze grondstoffen zullen in vitro gescreend worden op mogelijks potentieel in een methaanreducerend rantsoen.

Beschikt u over een grondstof/nevenstroom die in dit kader interessant is?

Contacteer Flanders’ FOOD via Marie.Demarcke@flandersfood.com. Mogelijks zijn dit grondstoffen die al de weg naar veevoeding vinden, maar via dit project creëert u misschien toegevoegde waarde.