ReJuice kick-off evenement

Het ReJuice-project is op 8 april 2024 van start gegaan! Het Interreg-project heeft als hoofddoel het ontwikkelen van minstens drie duurzame en economisch interessante waardeketens voor de verwerking en het hergebruik van de vloeibare fractie uit groene afvalstromen.


Op 12 juni organiseren de partners van het ReJuice project hun kick-off webinar.

Tijdens dit online evenement worden de verschillende projectdoelstellingen verduidelijkt via:

  • Twee getuigenissen van de partners VARTA-valorisatielab en Schots Technics, die de vraaggedreven aanpak van het ReJuice project zullen belichten. Ze zullen hun ervaringen delen en visuele elementen gebruiken om dit te ondersteunen
  • Beknopte presentaties door Universiteit Gent, United Experts, en Avans Hogeschool, waarin zij de doelstellingen en volgende thema’s uiteenzetten:
    • hoe gaan we reststromen verwerken naar bruikbaar sap,
    • hoe maken we daar producten van die op de markt kunnen worden gebracht,
    • hoe stellen we een waardeketen op om te komen tot succesvolle business cases.

Ook zij zullen hun verhaal presenteren en visuele elementen gebruiken om de stakeholders te laten zien hoe het ReJuice-consortium de uitdagingen met het project aanpakt.

  • Tot slot zullen we een moment inlassen voor vragen en het evenement afronden.
De volledige agenda volgt snel, registreer je alvast hier!