Van labo naar het veld: circulaire meststoffen in de praktijk

Living Lab over circulaire meststoffen

“N en P recuperatie voor de Vlaamse landbouw” – Op vrijdag 26 april 2024 organiseren de partners van Nutricycle Vlaanderen een interactieve sessie voor landbouwers over alternatieve meststoffen als potentiële kunstmestvervangers. Deze sessie vindt plaats op Campus Coupure van de Universiteit Gent.

Het gebruik van stikstof (N) en fosfor (P) is in Vlaanderen strikt gereguleerd. Gevolg: veel nutriënten uit mest blijven onbenut en worden verwerkt. Er zijn nochtans technieken om van dit mestoverschot kunstmestvervangers te maken.

Zo krijg je door ammoniakstripping vloeibare ammoniumzouten, geschikt als stikstof- en/of zwavelbemesting. En zo kan struviet, als een vaste fosformeststof, de fosforbehoefte aanvullen. Door de stijgende interesse in insectenkweek in Vlaanderen is er ook frass (= insectenmest) die rijk is aan goed opneembare stikstof, fosfaat en kalium, maar ook veel organische stof en chitine bevat.

Om circulaire meststoffen nog beter af te stemmen op de gewasbehoefte, worden ook combinaties van circulaire meststoffen onderzocht die de stikstof- en/of zwavelbehoefte meer gebalanceerd kunnen invullen.

Programma vrijdag 26 april van 14u15 tot 17u

Adres: Coupure Links 653, 9000 Gent

Deel 1

Over Nutricycle Vlaanderen als living lab

Ammonium zouten als kunstmestvervanger en de nitraatrichtlijn

 • Wetenschappelijke toelichting
 • Het bedrijf Smart Renure stelt zich voor (Bernard Willems)
 • Open discussie over smart renure en recente ontwikkelingen bij de Europese Commissie
 • Korte bevraging

Pauze

Deel 2

Het gebruik van struviet

 • Wetenschappelijke toelichting
 • Het bedrijf NuResys (part of Greentile) stelt zich voor (Wim Moerman)
 • Open gesprek met vragen en antwoorden

Het gebruik van frass (insectenmest)

 • Wetenschappelijke toelichting
 • Het bedrijf Entomo Agroindustrial stelt zich voor (te bevestigen)
 • “De wetgeving rond het gebruik van frass” door David Deruytter (Inagro)
 • Open gesprek met vragen en antwoorden
 • Korte bevraging over struviet en frass
Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar nutricycle.vlaanderen@ugent.be.