Onderzoek

AgRefine

HeAgRefine Europees Training Netwerk (ETN) zal beginnende onderzoekers opleiden zodat ze de voortrekkersrol die Europa heeft bij de ontwikkeling van een bio gebaseerde economie en vooruitstrevende bio raffinage technologieën, verder kan verankeren.   

AgRefine wil de vigerende verwerkingsmethodes voor biomassa doorbreken door alleenstaande innovatieve technieken met elkaar te integreren waarbij producten worden verkregen die per eenheid input substraat de hoogste meerwaarde creëren op socio-economisch en milieuvlak. Door nieuwe valorisatie trajecten voor agro grond- en reststoffen te ontwikkelen en de bestaande trajecten te optimaliseren zal dit project het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de Europese agro-sector verbeteren. AgRefine bouwt voort op de samenwerking van het H2020 AgroCycle project en versterkt het AgroCycle team met nieuwe partnersDit team biedt belangrijke trainingskansen die nodig zijn om een succesvolle “groene bio-revolutie” te ontketenen in de Europese bio-economie. 

De 15 interdisciplinaire en –sectorale doctoraatsprojecten van AgRefine zullen zich specialiseren in specifieke aspecten van de bio economie waarbij vooruitstrevende technische onderwerpen (een 3-fasen reactor, analyse van de aanvoerketens, bio raffinage van gras en agroresidu’s, …worden bestudeerdDaarbij worden ook aspecten van chemische en proces engineering, biologische processen, levenscyclusanalyse en economie meegenomen. Wetgeving en beleid zullen worden geëvalueerd en door steeds rekening te houden met de industriële en marketing aspecten zal het mogelijk zijn om robuuste waardenketens en bedrijfsmodellen te ontwikkelen. 

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Bio gebaseerde afvalstromen
  • Mest
  • Mest – vloeibare mestfractie van runder- en varkensmest
  • Oogstresten
Gebruik of technologie:
  • Andere
  • Meststof
Financieringsprogramma:
Horizon 2020
Contactpersoon:

Ana Robles - ana.roblesaguilar@ugent.be 

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite