Onderzoek

ALG-AD

ALG-AD wil de brug slaan tussen de industrie van de anaerobe vergisters (AD: anaerobic digestion) en de algenkweek (ALG) door digestaat als nutriëntenbron voor de groei van microalgen te gebruiken. Grote delen van Noordwest-Europa zijn immers aangeduid als kwetsbare gebieden in het kader van de Nitraatrichtlijn. In deze gebieden is de hoeveelheid stikstof afkomstig van dierlijke mest die als bemesting kan worden opgebracht sterk beperkt. ALG-AD beoogt deze stikstof-surplus te valoriseren in een proteïnerijke biomassa die als voeder kan worden gebruikt. Zo realiseren we een win-win: nutriënten worden gevaloriseerd en Europa wordt minder afhankelijk van proteïne-import voor diervoeding.

De technologie wordt gezamenlijk getest en geïmplementeerd in 3 verschillende praktijksituaties. Deze 3 sites, en de verschillen ertussen, zijn representatief voor de variatie in landelijk versus stedelijk, types biodegradeerbaar afval en regelgevend kader. Demo’s en de ontwikkeling van een beslissingsondersteunende tool moeten ervoor zorgen dat de omslag naar reëel gebruik plaatsvindt.

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • digestaat
Gebruik of technologie:
  • Alternatieve eiwitbron
Financieringsprogramma:
Interreg North-West Europe
Contactpersoon:

Marcella Fernandes - marcella.fernandesdesouza@ugent.be 

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite