Onderzoek

Carbon Farming

De NSR heeft sterke onderling verbonden voedselproductieketens. Vanuit deze ketens is er nauwelijks een langetermijnvisie op duurzaam bodembeheer en groene productieprocessen. Het ontbreken van degelijke, economisch levensvatbare bedrijfscases en een gebrek aan kennis van het potentieel van koolstoflandbouw door economische actoren in de keten, verhindert een snelle acceptatie en een transitie naar groene agrifood productieprocessen die ook C in rekening brengen. Via economischere businesscases voor koolstofvastlegging uit de praktijk wil dit project de mogelijke bijdrage aan C-sequestratie in beeld brengen en vervolgens zien hoe deze, hetzij in de toeleverings- / productieketen hetzij voor derden kan gevaloriseerd worden om hun ecologische voetafdruk te compenseren. Het zal ook het bewustzijn vergroten over de mogelijkheden en voordelen van koolstofsekwestratie in de hele toeleveringsketen. ​
  1. Een verhoogde implementatie van koolstofvastleggingstechnieken d.m.v. transfer van technieken en processen.
  2. De validatie van de economische en ecologische haalbaarheid en waarde van koolstofvastleggingstechnieken.
  3. De verhoging van het bewustzijn rond het belang van koolstofvastlegging als een key-factor bij de vergroening van de agro-economie in de NSR.
Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
N.v.t.
Gebruik of technologie:
N.v.t.
Financieringsprogramma:
Interreg North Sea
Contactpersoon:

Inagro - Evelien Lambrecht

Innovatiesteunpunt - Hanne Leirs

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite