Onderzoek

Fer-Play

​Bemesting is van essentieel belang om de groeiende wereldbevolking te voeden, maar de meest gangbare bemestingsstrategie op basis van conventionele meststoffen vormt een bedreiging voor het milieu (bv. eutrofiëring door uitspoeling van nutriënten) en de duurzaamheid van het voedselsysteem van de EU (door de grote afhankelijkheid van de invoer van meststoffen uit andere landen). Een van de belangrijkste politieke prioriteiten van de EU is dan ook het gebruik van conventionele meststoffen tegen 2030 met 20% te verminderen en het verlies van nutriënten met 50% terug te dringen.

 

Een veelbelovende oplossing hiervoor zijn alternatieve herwonnen meststoffen die worden geproduceerd uit teruggewonnen nutriënten uit secundaire grondstoffen (bv. organisch afval, rioolslib). De grootschalige toepassing ervan wordt echter belemmerd door een gebrek aan kennis over alternatieve bemesting, bezorgdheid over de technische levensvatbaarheid ervan en de uiteenlopende wetgevingen, waardoor een toestand van onzekerheid ontstaat.

 

In deze context is FER-PLAY een alomvattende aanpak om de kennis over waardeketens van herwonnen meststoffen te verzamelen, te harmoniseren, te selecteren en aan te vullen, en deze kennis te verspreiden om de grootschalige productie en toepassing van herwonnen meststoffen met de beste milieu-, sociale en economische prestaties en met technische en regelgevende haalbaarheid te bevorderen. FER-PLAY maakt dus gebruik van een unieke methodologie om de waardeketens in kaart te brengen, de meest veelbelovende te selecteren en hun impact te beoordelen. FER-PLAY betrekt de belangrijkste belanghebbenden bij de co-creatie van resultaten en verspreidt deze op grote schaal.

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Actief
Biomassastroom:
  • Afvalwater
  • Mest
  • Oogstresten
Gebruik of technologie:
  • Meststof
Financieringsprogramma:
Horizon Europe
Contactpersoon:

Ines.verleden@inagro.be

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite