Onderzoek

FertiCycle

Om een duurzame voedselproductie te verzekeren, moeten we afstappen van de import van niet-hernieuwbare P en N-meststoffen, het verlies aan plant nutriënten verminderen en ervoor zorgen dat de nutriëntopname wordt geoptimaliseerd.  

Om de vervanging van kunstmest door hoogkwalitatieve bio gebaseerde meststoffen, afkomstig van reststromen, te realiseren is onderzoek naar nieuwe verwerkings- en toepassingsmethodes nodig en er moeten innovatieve en ondernemende wetenschappers worden opgeleid.  Het door de EU gefinancierde FertiCycle-project zal 15 beginnende onderzoekers opleiden om nieuwe processen voor de productie van bio gebaseerde meststoffen te ontwikkelen. Zij zullen interdisciplinaire kennis opbouwen, integreren en toepassen om nieuwe technische oplossingen te ontwikkelen voor de productie, het beheer en het op de markt brengen van bio gebaseerde meststoffen.  In de loop van het project zullen de startende onderzoekers knowhow, kennis van technologieën en marketingstrategieën opdoen die hen in staat zullen stellen om de nieuwe bio gebaseerde meststoffen op te schalen naar een industrieel niveau. 

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Bio gebaseerde afvalstromen
  • Mest
  • Mest – vloeibare mestfractie van runder- en varkensmest
Gebruik of technologie:
  • Meststof
Financieringsprogramma:
Horizon 2020
Contactpersoon:

Ana Robles - ana.roblesaguilar@ugent.be 

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite