Onderzoek

FERTIMANURE

Van de 1400 miljoen ton mest die jaarlijks in Europa wordt geproduceerd, wordt meer dan 90% rechtstreeks in de landbouw hergebruikt, hetzij door uitrijden van ingezamelde mest, hetzij rechtstreeks bij begrazing. Deze toepassingen zijn niet de meest efficiënte en bovendien lekt een deel van de voedingsstoffen weg naar de omgeving. 

Fertimanure wil het landbouwgebruik van gerecycleerde voedingsstoffen uit dierlijke mest verbeteren en de nutriëntenkringloop tussen plantaardige en dierlijke productie sluitenHet zal innovatieve Nutriënt Management Strategieën ontwikkelen, integreren, testen en valideren om op efficiënte wijze minerale voedingsstoffen en andere producten met agronomische waarde uit mest terug te winnen, die als betrouwbare en veilige meststoffen met kunstmest kunnen concurreren.  

Door innovatieve en geïntegreerde nutriënt recuperatietechnologieën toe te passen bij pilootinstallaties op landbouwbedrijven in 5 Europese landen waar veel veeteelt is, wordt het technologische aspect bekeken. Het nutriëntenbeheer zal worden onderzocht via 3 verschillende strategieën die representatief zijn voor de praktijk op gemengde en gespecialiseerde landbouwbedrijven: 1º gebruik van de bio gebaseerde meststoffen (BBF) op het bedrijf zelf; 2º de op het landbouwbedrijf gebaseerde BBFs worden vervolgens centraal opgewerkt tot tailormade meststoffen (TMF); 3º de tailormade meststoffen worden op het landbouwbedrijf zelf gemaakt en gebruikt. In totaal zullen 31 verhandelbare eindproducten (11 BBFs & 20 TMF) worden geëvalueerd op hun landbouwkundige en milieuwaarde en hun potentieel om kunstmest te vervangen. 

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Mest
  • Mest – vloeibare mestfractie van runder- en varkensmest
Gebruik of technologie:
  • Bodemverbeteraar
  • Meststof
Financieringsprogramma:
Horizon 2020
Contactpersoon:

Aurore Assaker - Aurore.Assaker@UGent.be  

Ivona Sigurnjak - Ivona.Sigurnjak@UGent.be 

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite