Onderzoek

HIATUS

Landbouwers kampen nagenoeg jaarlijks met watergebrek bij droogte. Men gaat daarom op zoek naar alternatieven voor dit kostbare water, zoals het zuiveren van biologisch effluent uit mest via ultra-filtratie en membraanfiltratie tot loosbaar water. Het is echter duurzamer om dit loosbaar water te hergebruiken en in te zetten in de landbouw.

Enkele lokale landbouwers willen dit water inzetten als irrigatiewater of waswater voor chemische luchtwassers. De operationele groep HIATUS wil landbouwers het nodige vertrouwen geven dat het loosbaar water voldoet aan alle kwaliteitseisen. Op deze manier bevordert het project de optimalisatie van de watercirculariteit op landbouwniveau door de praktische knelpunten bij hergebruik van water uit mest weg te nemen. Concreet demonstreert HIATUS de toepassingsmogelijkheden en het veilig gebruik van gezuiverd effluent als bron voor irrigatie en als waswater in luchtwassers. Door veldproeven, praktische en microbiologische testen worden de mogelijkheden onderzocht en gecommuniceerd naar landbouwers en beleidmakers. Wettelijke knelpunten worden in beeld gebracht en voorstellen worden geformuleerd.

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Mest
Gebruik of technologie:
  • Waterhergebruik
Financieringsprogramma:
Operationele Groep
Contactpersoon:

VCM - Astrid D'Haene

Inagro - Dominique Huits

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite