Onderzoek

Irrigatie 2.0

Het eerste doel van dit project is om landbouwers efficiënter te laten beregenen zodat het beschikbare water optimaal wordt ingezet zonder verspilling. Het tweede doel is om landbouwers te informeren over geschikte alternatieve waterbronnen die in tijden van watertekort kunnen worden aangewend. Beide aspecten (beregeningsbehoefte en aanbod van alternatieve waterbronnen) zullen in een gebruiksvriendelijk online platform worden gevisualiseerd. Dit platform zal vrij toegankelijk zijn voor de telers en ook na het projecteinde up-to-date gehouden worden.

 

Telers vertrouwd maken met beredeneerde watergift waarbij ze inzicht krijgen in:

  • welk perceel op bedrijfsniveau eerste geïrrigeerd dient te worden,
  • hoeveel water er hiervoor nodig is,
  • welk water hiervoor beschikbaar en geschikt is en
  • of dit economisch verantwoord is.

De ontwikkeling van een monitoringstool voor het meten van de droogte-evolutie door gebruik te maken van verschillende databronnen zoals bodemvochtsensoren, satellietdata en gewasgroeimodellen. De tool moet toelaten om de correcte hoeveelheid water op het juiste moment toe te dienen. De focus ligt op 3 typegewassen die frequent geïrrigeerd worden en representatief zijn voor een doorvertaling naar andere gewassen: aardappel, bloemkool en spinazie. Het project zal leiden tot inzicht in de waterbehoefte op perceelniveau versus bedrijfsniveau versus regionale behoefte en kennis van de kwaliteit van de mogelijke (alternatieve) waterbronnen en van het effect op opbrengst en kwaliteit voor aardappelen, bloemkool en spinazie.

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • aardappel
  • bloemkool
  • spinazie
Gebruik of technologie:
  • Waterhergebruik
Financieringsprogramma:
VLAIO-LA
Contactpersoon:

VLAKWA - Carlotte Boeckaert 

Inagro - Dominique Huits

 

 

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite