Onderzoek

Klimrek

Klimrek is een VLAIO-landbouwtraject dat opgestart is in september 2019. In dit project werken ILVO, Boerenbond en VITO vier jaar lang samen aan een klimaattraject voor melkveehouders, varkenshouders, en akkerbouwers met aardappelen in het teeltplan. Hiervoor gaat een klimaatconsulent ‘de boer op’ met een gerichte klimaatscan en klimaatkoers om de landbouwers te ondersteunen bij het overstappen naar een meer klimaatvriendelijke en klimaatrobuuste bedrijfsvoering waarbij het gemak voor de landbouwer en de economische haalbaarheid ook in rekening worden gebracht.

De klimaatscan is een bedrijfsspecifieke doorlichtingstool die duidelijk maakt waar de klimaatimpact van het bedrijf ligt. We ontwikkelen per sector een klimaatscan op basis van een levenscyclusanalyse (LCA) waarmee de klimaatconsulent bij de landbouwer langsgaat om de nodige data te verzamelen. Vervolgens komt de consulent langs om maatregelen met doorgerekende scenario’s voor te stellen en te bespreken (= de klimaatkoers). Tegelijk wordt een kosten-batenanalyse opgemaakt om ook de economische haalbaarheid in te schatten.

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Volledige levenscyclusanalyse
Gebruik of technologie:
N.v.t.
Financieringsprogramma:
VLAIO-LA
Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite