Onderzoek

LemnaPro

Eendenkroos kan een mogelijke oplossing zijn om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar lokale eiwitten, aangezien deze waterplantjes 3 tot 7 keer meer eiwit per hectare kunnen opleveren dan sojabonen. Bovendien beschikt eendenkroos over een aminozuursamenstelling die vergelijkbaar is met deze van soja. Dit maakt het een geschikt gewas voor voeding. Verder kan eendenkroos de nog aanwezige nutriënten in restwaters benutten en zo deze waters zuiveren, wat dan weer interessant is richting het hergebruik van grondstoffen in veevoeder.

 

Hoewel men uit voorgaande studies al heel wat te weten is gekomen over de productie van eendenkroos, liggen er nog een heleboel vragen open om de eendenkroosteelt succesvol te implementeren in Vlaanderen. Daarom zullen we tijdens dit LA-traject werken met volgende 3 installaties om de productie op grotere schaal te bestuderen:

1. Indoor teelt in een serre onder gecontroleerde omstandigheden op pure grondstoffen om toegepast te kunnen worden in humane voeding

2. Outdoor teelt in een pilootinstallatie op restwater uit de varkensmestverwerking om toegepast te kunnen worden in veevoeding

3. Outdoor teelt in een vijver zonder bedekking van de bodem

 

Deze opstellingen staan toe om onderzoek te doen naar de optimale teeltomstandigheden van eendenkroos in Vlaanderen, zowel indoor als outdoor en zowel met het oog op humane als op veevoeding. Het project bestaat uit volgende drie pijlers:

Pijler 1) Optimalisatie van de kweek, oogst en opslag van eendenkroos

Pijler 2) Bepalen van voeder- en voedingswaarde en anti-nutritionele factoren

Pijler 3) Economische haalbaarheid van de systemen in verschillende landbouwsectoren

Door deze pijlers samen te brengen hopen we een duurzaam en hoog productief eiwitalternatief in Vlaanderen te voorzien.

Bent u geïnteresseerd in deze plant, of wilt u zelf ermee aan de slag, aarzel dan niet, en contacteer reindert.devlamynck@inagro.be

Dit project is een samenwerking tussen Flanders Food, Inagro, UGent, en hogeschool VIVES.

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Actief
Biomassastroom:
  • Diverse
Gebruik of technologie:
  • Eendenkrooskweek
Financieringsprogramma:
VLAIO LA
Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite