Onderzoek

Nutriëntenkring op paardenkracht

Paardenmest is een bijzonder waardevolle en koolstofrijke nutriëntenbron. Omwille van het risico op verspreiding  van  parasieten  en  de  ruwe  structuur,  kan  paardenmest  niet  rechtstreeks  worden hergebruikt en moeten middelgrote paardenbedrijven deze stroom veelal tegen betaling afvoeren terwijl ze anderzijds kunstmest – of drijfmest met een laag organisch stofgehalte aankopen. Het project wil daarom on-site valorisatieketens zoals compostering onderzoeken.   

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Mest
Gebruik of technologie:
  • Bodemverbeteraar
  • Meststof
Financieringsprogramma:
Vlaanderen Circulair
Contactpersoon:

Edwin Claerebout - edwin.claerebout@ugent.be 

Anne Adriaens - anne.adriaens@ugent.be 

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite