Onderzoek

Nutriman

Nutriman is een door H2020 gefinancierd thematisch netwerk op het gebied van herwonnen fosfor en stikstof. Praktische informatie over meststoffen en technologieën die gebruik maken van herwonnen nutriënten wordt verzameld en gedeeld met landbouwers en gebruikers. Nutriman verbindt toegepaste wetenschappelijke applicaties en technologieën die klaar zijn voor de praktijk (Technology Readiness Level >7) met de industriële praktijk. Doelgroepen van Nutriman zijn voornamelijk landbouwers en gebruikers. Nutriman zorgt er bovendien voor dat landbouwers kennis maken met deze herwonnen producten, wanneer de nieuwe verordening inzake bemestingsproducten van de EU de uitvoeringsstatus van 2022 bereikt. Minstens 100 praktijkgerichte samenvattingen van technologieën en meststoffen op het gebied van nutriëntrecuperatie worden op het ‘Farmer Platform’ op de Nutriman-website worden geplaatst, inclusief praktijkgerichte kennis in 8 talen voor trainingsdoeleinden.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 818470

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Mest
  • Voedselresten
  • Zuiveringsslib
Gebruik of technologie:
  • Bodemverbeteraar
  • Meststof
Financieringsprogramma:
Horizon 2020
Contactpersoon:

UGent: Erik Meers - erik.meers@ugent.be

Inagro: Eva Maddens - eva.maddens@inagro.be

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite