Onderzoek

Perifert

Een reductie in het gebruik van kunstmest van 20% tegen 2030. Dat is de doelstelling van de Farm to Fork strategie. Ondertussen swingen de prijzen voor kunstmest de pan uit. Efficiënt omgaan met meststoffen en het kijken naar alternatieven voor kunstmest is dan ook nodig. Het toepassen van rijenbemesting en het gebruik van RENURE meststoffen en ammoniumzouten uit luchtwassers bieden perspectief.

Het Proefstation voor de Groenteteelt ontwikkelde enkele jaren geleden een prototype van een rijenbemester specifiek voor proefveldbemestingen. Deze werkt op basis van een peristaltische pomp en heeft zich in zijn robuustheid en nauwkeurigheid al enkele jaren bewezen. De interesse bij telers voor deze machine is dan ook zeer groot. Deze is echter nooit doorontwikkeld en aangepast voor het gebruik door telers.

PeriFert wil de ontwikkeling faciliteren van een toegankelijke, flexibele, innovatieve machine voor rijenbemesting die gebruik kan maken van vloeibare meststoffen en met een focus op het enorme potentieel voor circulaire meststoffen, vertrekkende vanuit dit prototype en de input van telers. Bovendien zal het potentieel van deze circulaire meststoffen aangetoond en gedemonstreerd worden in proeven en zal er gewerkt worden aan het samenbrengen van producenten en potentiele afnemers van deze meststoffen.

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Actief
Biomassastroom:
  • Mest
Gebruik of technologie:
  • bemestingsmachine
Financieringsprogramma:
Operationele groep
Contactpersoon:

Renik.Van.den.Eynde@proefstation.be

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite