Onderzoek

Phos4You

Phos4You wil de fosfor kringloop sluiten: terwijl Europa in 2015 voor zijn fosfor (P)-behoefte vrijwel volledig van import afhing, wil Phos4You de omslag naar zelfvoorziening realiseren door de P-kringloop te sluiten.

Het project focust daarbij op P-recuperatie uit rioolwaterzuiveringsinstallaties. Door praktijkervaring met zes verschillende P-recuperatie technologieën op te bouwen en vijf verschillende Pmeststoffen te produceren, wil het project een concrete omslag faciliteren. Het project heeft als concrete doelstelling om over 10 jaar in 26 % van de minerale P-behoefte in Noordwest-Europa te voorzien met de P producten die uit rioolwater gerecupereerd werden. 

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • RWZI-slib (RWZI = rioolwaterzuiveringsslib)
Gebruik of technologie:
  • Meststof
Financieringsprogramma:
Interreg North-West Europe
Contactpersoon:

Aleksandra Bogdan - Aleksandra.Bogdan@UGent.be 

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite