Onderzoek

Pocketboer 2

POCKETBOER 2 wil als ‘verlengstuk’ van POCKETBOER eveneens pocketvergisters in Vlaanderen performanter laten draaien. Heel wat uitdagingen die naar boven kwamen (technisch, administratief, subsidie-gerelateerd, operationeel, biologisch, …) konden niet volledig van de baan geholpen worden binnen de voorziene looptijd en middelen. Pocketboer hielp de sector vooruit om concrete stappen te zetten in de richting van veranderingen die de kwaliteit van de installaties en de uitbating ervan ten goede komen (bv. begeleiding aanvraag certificatensteun, leren van elkaar omtrent de impact van verblijftijd, mixinstellingen, onderhoud v/d motor, aantonen & aankaarten van technische onvolmaaktheden, …). Verschillende landbouwers en constructeur(s) deden wijzigingen aan de instellingen/bouw van installaties om deze beter te laten presteren. Een uitbreiding van de operationele groep moet ervoor zorgen dat deze meer slagkracht krijgt. De operationele groep POCKETBOER 2 wil aansturen op een verdere uitrol van oplossingen in de op POCKETBOER 1 volgende twee jaren.

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Mest
  • Oogstresten
Gebruik of technologie:
  • Vergisting
Financieringsprogramma:
Operationele Groep
Contactpersoon:

Inagro: Anke De Dobbelaere - anke.dedobbelaere@inagro.be

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite