Onderzoek

ReNu2Cycle

De doelstelling van het ReNu2Cycle project is om de landbouw in Noord West Europa minder afhankelijk te maken van de invoer van op fossiele grondstoffen gebaseerde meststoffen. Hoe? Door te wijzen op de beschikbaarheid, ecologische voetafdruk & prijsstabiliteit van herwonnen nutriënten, en dit te onderbouwen o.a. via grensoverschrijdende valorisatie.

De EU importeert jaarlijks meer dan 6 miljoen ton stikstof (N), fosfor (P) & kalium (K) meststoffen. De prijs van deze kunstmeststoffen hangt af van de energie-, mijnbouw- & vervoerskosten. De EU is sterk afhankelijk van Rusland & Oekraïne als de belangrijkste N-leveranciers & van Marokko als P-leverancier. Dit maakt de landbouw in noordwest Europa sterk afhankelijk van de globale economische en geopolitieke ontwikkelingen. Tegelijkertijd gaan in dezelfde regio essentiële nutriënten uit organische bronnen (vb door het nutriëntenoverschot in Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen & Nederland) nog steeds verloren als gevolg van een lineair economisch model. Regio’s met een nutriëntentekort (bv. Luxemburg, Ierland en Saarland) worden nog steeds niet voorzien van herwonnen meststoffen uit regio’s met overschot, terwijl er toch innovatieve bedrijven bestaan die nutriëntenrecuperatie mogelijk maken.

ReNu2Cycle bouwt voort op realisaties van het ReNu2Farm project, dat onderzoek naar de marktvraag deed. ReNu2Cycle past living lab concepten toe die co-innovatie en implementatieondersteuning op lange termijn aanmoedigen. Het gebruik van herwonnen meststoffen wordt gestimuleerd door nieuwe meststofmengsels en bijhorende bedrijfsoplossingen voor de productportfolio’s van producenten te creëren. Bedrijven worden zo bevoegd herwonnen meststoffen te verhandelen. Alle resultaten worden meegenomen in een grensoverschrijdende strategie rond vraag en aanbod van nutriënten in regionale actieplannen.

Met de financiële steun van de Europese Unie en Provincie Oost-Vlaanderen.

Provincie Oost-Vlaanderen logo

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Actief
Biomassastroom:
  • Bio gebaseerde afvalstromen
  • digestaat
  • Mest
  • RENURE
Gebruik of technologie:
  • Meststof
Financieringsprogramma:
Interreg North West Europe
Contactpersoon:

Wassilina Bugaeva (Project Coordinator)
Bugaeva@izes.de

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite