Onderzoek

RENURE

De OG RENURE wil hoofdzakelijk ammoniumzouten afkomstig van stripping-scrubbing voor de eerste maal uittesten in volle veld bij de landbouwer(s) om gebruik van deze meststoffen na het project vlot te kunnen uitrollen naar de rest van de land- en tuinbouwsector. 

De hoofdvraag van deze OG is dan ook hoe deze producten het meest optimaal door de landbouwer in de praktijk kunnen worden toegepast, alsook wat de gewasopbrengst en nitraatresidu is in vergelijking met conventionele bemesting.

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Gerecupereerde N-meststoffen
  • RENURE
Gebruik of technologie:
  • Meststof
Financieringsprogramma:
Operationele groep - Europees Partnerschap voor Innovatie
Contactpersoon:

anne.adriaens@ugent.be Ines.verleden@inagro.be thomas.vannecke@vcm-mestverwerking.be

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite