Onderzoek

Run4Life

Het EU-project Run4Life (Recovery and Utilisation of Nutrients 4 Low Impact FErtiliser) demonstreert brongescheiden inzameling van afvalwater gekoppeld met decentrale nutriëntenterugwinning, voor een duurzamere productie van meststoffen. Wanneer toiletafvalwater, overig huishoudelijk afvalwater en etensresten gescheiden worden kan elke afvalstroom optimaal verwerkt worden voor het efficiënt terugwinnen van nutriënten en andere grondstoffen zoals energie en schoon water. Run4Life demonstreert de mogelijkheden op praktijkschaal, beoogt de beleid- en marktcondities rondom dit onderwerp te stimuleren en werkt aan de algehele acceptatie van de gedemonstreerde technologieën.

Bewezen en innovatieve technologieën worden toegepast en verder ontwikkeld op vier grootschalige demonstratielocaties in Europa:

  • De Nieuwe Dokken, Gent (BE)
  • Oceanhamnen, Helsingborg (SE)
  • Lemmerweg-Oost II, Sneek (NL)
  • Porto do Molle, Vigo (ES)

 

Bekijk hier een animatiefilmpje over dit project!

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Etensresten
  • Toiletafval
Gebruik of technologie:
  • Bioelektrochemische systemen
  • Stripping-scrubbing
  • Struvietwinning
  • Vergisting
Financieringsprogramma:
Horizon 2020
Contactpersoon:

Nicolas Morales Pereira (projectcoördinator) - nicolas.morales.pereira@fcc.es

Iemke Bisschops (communicatie) - Iemke.bisschops@wur.nl

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite