Onderzoek

SIEUSOIL

SIEUSOIL streeft ernaar duurzame en holistische bodembeheerpraktijken te ontwikkelen op basis van een geharmoniseerd landinformatiesysteem dat geschikt is voor uiteenlopende klimaat- en bedrijfsomstandigheden op verschillende locaties in de EU en China.

Er zal een onderzoeksplatform worden ontwikkeld dat bestaat uit geavanceerde instrumenten voor het meten van gewassen en bodem, modellering en gegevensfusie, digitale bodemkartering en informatiesystemen voor landbouwbeheer om de landproductiviteit en sociaaleconomische voordelen te maximaliseren, terwijl de milieueffecten worden geminimaliseerd.

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • bodemkartering
  • precisiebemesting
Gebruik of technologie:
N.v.t.
Financieringsprogramma:
Horizon 2020
Contactpersoon:

UGent: Abdul Mouazen, abdul.mouazen@ugent.be

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite