Onderzoek

SiTeMan

Het SiTeMan-project heeft tot doel om binnen vijf jaar een centrum voor precisielandbouw in het Vlaamse deel van België op te richten, gebruikmakend van 3,5 M EUR ontvangen in 2017 van het Vlaams Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Het is momenteel bezig met het opzetten van de technologie, infrastructuur en ‘know how’ in de volgende 7 deelprojecten:

  • Geavanceerde modellering en datamining
  • Robotica en multisensor platforms
  • Toepassingen van pesticiden met variabele snelheid
  • Variabele bemesting
  • Mesttoepassing met variabele snelheid
  • Zaaien met variabele snelheid
  • Locatiespecifiek bodembeheer
Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • fertigatie
  • precisiebemesting
Gebruik of technologie:
N.v.t.
Financieringsprogramma:
FWO
Contactpersoon:

UGent: Abdul Mouazen, abdul.mouazen@ugent.be

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite