Onderzoek

Smart Wateruse

Smart WaterUse is een collectief interclusterproject met als doel om waterrisico’s in kaart te brengen en te verlagen binnen de sectoren van (zee-)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme.

Uit een VOKA bevraging bleek dat 70% van de ondernemingen watertekort vrezen maar dat 90% nog geen noodplan hebben. Om dit te vermijden zijn bedrijven genoodzaakt om hun waterverbruik te evalueren en aan te passen want de kosten en risico’s van niets doen zijn hoog.

Maar hoe kan een bedrijf beslissen welke maatregelen nodig zijn?

Voor een antwoord op deze vraag wordt de WATERBAROMETER tool ontwikkeld. Met deze generieke tool krijgt een bedrijf inzicht in zijn waterbeheer, in de risico’s van de gebruikte waterbronnen en in de aanwezigheid van alternatieve waterbronnen in de omgeving van het bedrijf. Ook zullen verschillende maatregelen worden voorgesteld waarop het bedrijf kan inzetten om zijn waterbeheer te verbeteren en het droogterisico te verlagen.

Maar Smart WaterUse doet meer. Het maakt onder meer scenario’s voor de toepassing van alternatieve waterbronnen. Welke technologietrein is bijvoorbeeld nodig om regenwater van een buurbedrijf in te zetten als proceswater en wat is de kost hiervan? In demonstratieworkshops wordt via pilootinstallaties aangetoond hoe je als bedrijf waterrisico’s kunt aanpakken via monitoring en digitalisering van data. Daarbij wordt rekening gehouden met het wettelijk kader van waterbeheer in de desbetreffende sector.

Wie meer informatie wil over dit project, klik dan hier voor een filmpje om alvast een aantal antwoorden vinden.

Het intercluster project wordt gesteund door VLAIO en wordt uitgevoerd door Flanders’ FOOD, De Blauwe Cluster, watercircle.be, VITO, Vlakwa, Centexbel, Fevia en Universiteit Gent.

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Alle types waterbronnen
Gebruik of technologie:
  • Waterbesparing
  • Waterhergebruik
Financieringsprogramma:
VLAIO
Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite