Onderzoek

Smartaquaponics

Aquaponics is een specifieke techniek voor landbouwproductie die aquacultuur (kweken van vissen en in het water levende organismen) combineert met hydrocultuur (kweken van groenten in een oplossing van voedingsstoffen).  Hierdoor worden de afvalstoffen van het ene systeem gerecycleerd in het andere systeem: het water dat uitwerpselen van de vissen bevat, wordt gebruikt om de planten te voeden en het water dat wordt gefilterd door de planten kan terug bij het water van de vissen gevoegd worden.  

De expertise in aquaponics krijgt stilaan vorm in de Frans-Belgische regio en krijgt te maken met een aantal uitdagingen die kenmerkend voor innovaties: gebrek aan opleiding, expertise en tools die voor iedereen toegankelijk zijn. Het project Smart Aquaponics wil deze knelpunten wegwerken en de ontwikkeling van aquaponics bij overheden en de bedrijfswereld bevorderen 

Concreet zullen in het project drie digitale tools worden ontwikkeld:  

  • Een online opleidingsprogrammaeen educatief spel en een aantal theoretische modules 
  • Een tool voor het ontwerpen van aquaponics-systemen 
  • Een monitoringtool
Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Afvalwater
Gebruik of technologie:
  • Andere
Financieringsprogramma:
Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Contactpersoon:
Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite