Onderzoek

SYSTEMIC

Mest, slib van afvalwaterzuivering en voedings- en voederafval zijn de meest voorkomende biomassa reststromen in Europa. Het zijn daarom de belangrijkste grondstoffen voor de productie van biogas en de terugwinning van minerale nutriënten zoals fosfor (P), stikstof (N) en kalium (K). Momenteel worden deze stromen onvoldoende gevaloriseerd, wat leidt tot inefficiënt grondstof gebruik, verwijdering en milieuvervuiling.  

Een aantal nutriënt recuperatie technologieën werden reeds uitvoerig uitgetest op pilootschaal en zijn met hun TRL 7-8 klaar voor grootschalige implementatie.  SYSTEMIC wil deze technologieën toepassen bij vijf state-of-the-art anaerobe vergisters om waardevolle meststoffen en bodemverbeteraars te produceren. De vijf demo vergisters liggen in vijf verschillende Europese landen en elke vergister heeft een specifieke juridische, commerciële en landbouwkundige context.  

Door de toepassing in de praktijk wil het project de haalbaarheid van de circulaire business cases aantonen. Vervolgens zal deze ervaring de toepassing in de praktijk op tien andere Europese locaties inspirerenHet project zal ook beleids- en innovatievoorstellen formuleren en via een stappenplan de valorisatie van biomassa afval en het sluiten van de kringloop verder bevorderen. 

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Mest
  • Mest – vloeibare mestfractie van runder- en varkensmest
  • Voedselresten
  • Zuiveringsslib
Gebruik of technologie:
  • Bodemverbeteraar
  • Meststof
Financieringsprogramma:
Horizon 2020
Contactpersoon:

Ivona Sigurnjak - ivona.sigurnjak@ugent.be 

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite