Onderzoek

UNIR

 

Het UNIR-project wil ammoniumsulfaat van zure luchtwassers op biogasinstallaties en varkensstallen laten doorbreken als vervanger van chemische meststoffen in diverse teelten in Limburg.

Spuiwater kan best vergeleken worden met zwavelzure ammoniak – verkrijgbaar in de handel als kunstmest. Het verschil is dat spuiwater vloeibaar is en 4 tot 7% N en 12 tot 18% SO42- bevat. Hierdoor kan het ammoniumsulfaat de stikstofbehoefte en vooral de zwavelbehoefte van gewassen (bvb. koolgewassen, uien, selder, prei, granen, suikerbieten, maïs,…) perfect invullen. De pH van het ammoniumsulfaat ligt tussen de 1,3 en 4,99 afhankelijk van de afstelling van de zure wasser. Als de pH of de stikstofinhoud te laag is, of de zwavelinhoud te hoog, kan het opgewaardeerd worden door opmenging met bv. urean (klassieke vloeibare stikstofmeststof).

Door de opslag te centraliseren, door een homogenisatie en additionele filtratie van het ammoniumsulfaat, door het optimaliseren van het gebruikelijke sproeisysteem en onderzoeken en demonstreren van andere toedieningsmethoden, en, tot slot, door deze dienst aan te bieden aan telers in de streek Noordoost-Limburg wil het project ammoniumsulfaat positief valoriseren. In 2019 en 2020 werd in praktijk gewerkt met ammoniumsulfaat van chemische wasser van de drooglucht van een digestaatdroger van een Limburgse biogasinstallatie. In 2019 werden reeds succesvolle veldproeven uitgevoerd op maïs en gras. In 2020 werd het spuiwater naast maïs en gras ook op aardappelen en wintergerst getest. Op maandag 9 november 2020 wordt een afsluitende webinar over het UNIR-project gegeven.

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Ammoniak uit biogasinstallaties en varkensstallen
Gebruik of technologie:
  • kunstmest
Financieringsprogramma:
Vlaanderen Circulair
Contactpersoon:

Christophe Boogaerts Christophe.Boogaerts@vlaco.be

 

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite