Onderzoek

ValoReSect

ValoReSect wil in Vlaanderen een draaischijf creëren voor de valorisatie van insectenresidu (ook bekend als frass) door de verschillende schakels in de valorisatieketen met elkaar te verbinden. Om dit te bereiken wil het project de sector via case studies informeren over de wettelijke vereisten, de financiële en de praktische haalbaarheid van de verwerking van insectenresidu tot een duurzame grondstof voor de productie van bodemverbeteraars of meststoffen.

Naast fermentatie en compostering zullen 3 alternatieve verwerkingstechnieken onderzocht worden: thermisch drogen, pelletiseren en pyrolyse of een combinatie van deze technieken. Voor elk van deze technieken zal een case study worden uitgewerkt. Specifiek zal gebruik gemaakt worden van residu’s van meelwormen (Tenebrio molitor) en zwarte soldaatvliegen (Hermetia illucens).

Het project is wordt gecoördineerd door de Thomas More (onderzoeksgroep RADIUS) met als partners RADIUS, Inagro en KULeuven (Research Group for Sustainable Crop Production & Protection en Research Group for Insect Production and Processing (IP&P)).

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Restsubstraat insecten (frass)
Gebruik of technologie:
  • compostering
  • Pelletisering
  • Thermisch drogen
  • Vergisting
Financieringsprogramma:
Vlaio TETRA
Contactpersoon:

Sabine.vanmiert@thomasmore.be

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite