Onderzoek

ValuSect

De groeiende wereldbevolking doet ook de vraag naar voedsel toenemen. Dus zoekt men naar duurzame alternatieve voedselbronnen. En daar zouden insecten dus ook kunnen bijhoren. Er is in sommige delen van de wereld in elk geval al vraag naar. In de westerse wereld is het verhandelen van insecten nog begrensd, maar daar wil het consortium van het project ValuSect verandering in brengen onder leiding van hogeschool Thomas More. Nu zegt 30% van de Europese bevolking bereid te zijn om insecten in hun dieet op te nemen. Door te werken aan een kwalitatievere productie en verwerking van insecten met oog voor het milieu, zou die perceptie kunnen verbeteren. De partners runnen hiervoor samen een acceleratorprogramma voor bedrijven waarbij ze samen met de bedrijven werken aan nieuwe producten. Via onderzoeksvouchers geeft men ondersteuning aan bedrijven voor pilots en haalbaarheidsstudies.

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Diverse
Gebruik of technologie:
  • Alternatieve eiwitbron
  • Insectenkweek
Financieringsprogramma:
Interreg NWE
Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite