Onderzoek

Vlaanderen Circulair: Hergebruik van spoelwater

Hergebruik spoelwater

Hergebruik van spoelwater ter bevordering van de circulaire pluimveehouderij: van medium voor algenkweek tot aanrijking van kippenvoeder.

Afvalstromen verwerken en omzetten naar hoogwaardige stoffen is een basisprincipe van  de circulaire economie. Spoelwater afkomstig van vleeskuikenstallen wordt aanzien als drijfmest en moet nu verplicht op het land worden uitgespreid door een erkende firma. Technisch heeft men hier te maken met water waarin een beperkte hoeveelheid stikstof en andere nutriënten aanwezig zijn. Het doel van dit project is om na te gaan of dit spoelwater efficiënter gebruikt kan worden door het toe te voegen aan algen tijdens hun kweekproces. Algen hebben een kwalitatief hoge nutritionele waarde  en zijn interessant om te gebruiken in diervoeding. Daarom wordt tijdens dit project nagegaan of de gekweekte algen in het voeder van vleeskippen kunnen geïmplementeerd worden  met een positief effect op de productie, het welzijn en de gezondheid van de kippen. Een bedrijfseconomische analyse van deze circulaire samenwerking zal meer inzicht bieden in de kansen en knelpunten naar opschaling en implementatie toe.

 

        

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Spoelwater afkomstig van het reinigen van pluimveestallen.
Gebruik of technologie:
  • Micro-algenkweek op spoelwater om ze nadien in het veevoeder (kippenvoer) te gebruiken.
Financieringsprogramma:
Vlaanderen Circulair/OVAM
Contactpersoon:

Peter Bleyen – Proefbedrijf Pluimveehouderij: peter.bleyen@provincieantwerpen.be

Sabine Van Miert – Thomas More Kempen: sabine.vanmiert@thomasmore.be

Floris Schoeters - Thomas More Kempen: floris.schoeters@thomasmore.be

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite